Děkujeme Nadačnímu fondu Albert dětem

Děkujeme Nadačnímu fondu Albert a jeho grantovému programu „Kávomaty pomáhají“ za finanční příspěvek, díky kterému se podařilo zrealizovat projekt „Hravé učení“. Finanční prostředky získané ze zmíněného grantového programu byly použity na vybavení multifunkční místnosti v Azylovém domě pro matky s dětmi v Krnově. Děti i jejich maminky zde tráví čas aktivně, smysluplnou a tvůrčí činností, čímž dochází k rozvoji vztahu a osobnosti dětí i jejich maminek, utužují se rodinné vazby, děti i maminky získávají nové poznatky, zážitky, zkušenosti i sociální dovednosti. V neposlední řadě tyto společné aktivity slouží jako prevence sociálně patologických jevů, jako jsou například alkoholové a drogové závislosti, gambling, agresivita, záškoláctví, krádeže a podobně.

albert