Aktuální akce

Aktuální akce

informace k přihlášení do interního vzdělávání formou mentoringu.


Účastníci obdrží Potvrzení o účasti, které lze zahrnout do „povinného“ vzdělávání určeného Zákonem 108/2006 Sb.

Vzdělávání je pro pracovníky AS bezplatné.
Jízdné hradí vysílající OJ.

Téma:  Klient, se kterým si nevím rady

Místo:  Ostrava, Holvekova

Datum:  8.2.2018

Čas:  9:30 – 15:30 (8 VH)

Mentoři: Jan Vincenc, Lenka Sadilová

Cílová skupina/ určeno pro:  pracovníky v přímé práci (SP, PvSS, VPP): AD, DMD, NOC, NDC, duchovní

Cílová kompetence: Účastníci budou vzájemně sdílet své zkušenosti a poznatky z jednání s náročným klientem. Společně budeme hledat, co nám funguje a co ne.

Počet míst je omezen (max 12) a rozhoduje pořadí a cílová skupina přihlášených, termín pro podání přihlášek je 31.1.2018.

Součástí vzdělávání je pitný režim a oběd.

Přihlásit se můžete na této adresehttps://goo.gl/forms/aGQxvwkoxn9XoWSP2


Zpět na Interní vzdělávání.