Aktuální akce

Aktuální akce
informace k přihlášení do interního vzdělávání formou mentoringu.

Účastníci obdrží Potvrzení o účasti, které lze zahrnout do „povinného“ vzdělávání určeného Zákonem 108/2006 Sb.

Vzdělávání je pro pracovníky AS bezplatné.  Jízdné hradí vysílající OJ.

Téma:  Co si mohu dovolit při plánování s klientem?

Místo:  Ostrava, Holvekova

Datum:  26.4.2018

Čas:  9:30 – 15:30 (8 VH)

Mentoři: Jan Vincenc a Katka Surovková

Cílová skupina/ určeno pro:  pracovníky v přímé péči Přístavů /Domov se zvláštním režimem – PVSS, SP, příp. VPP a VSS

Cílová kompetence: účastníci budou vzájemně sdílet své zkušenosti při individuálním plánování s různými typy klientů v rozmanitých životních situacích a budou diskutovat o možných přístupech.

Počet míst je omezen (max 12) a rozhoduje pořadí a cílová skupina přihlášených, termín pro podání přihlášek je 18.4.2018.

Součástí vzdělávání je pitný režim a oběd.

Prosím o zprostředkování této informace kolegům z cílové skupiny.

Přihlásit se můžete na této adresehttps://goo.gl/forms/rQqrPIDeKnE6TgVP2


 


informace k přihlášení do interního vzdělávání formou mentoringu "Jak řídit lidi a nezbláznit se?".

Účastníci obdrží Potvrzení o účasti, které lze zahrnout do „povinného“ vzdělávání určeného Zákonem 108/2006 Sb.

Vzdělávání je pro pracovníky AS bezplatné.  Jízdné hradí vysílající OJ.

Téma:  Jak řídit lidi a nezbláznit se?

Místo:  Ostrava, Holvekova

Datum:  10.5.2018

Čas:  9:30 – 15:30 (8 VH)

Mentoři: Katka Surovková a Míla Pípal

Cílová skupina/ určeno pro:  zaměstnance ústředí, vedoucí pracovníky: ředitele, vedoucí přímé práce/péče, vedoucí sociální služby, vedoucí provozu, vedoucí kuchyně a duchovní

Cílová kompetence: účastníci budou vzájemně sdílet své zkušenosti s řízením lidí (hranice při řízení, vedení, porady, motivace plánování a odměňování).

Počet míst je omezen (max 12) a rozhoduje pořadí a cílová skupina přihlášených, termín pro podání přihlášek je 3.5.2018.

Součástí vzdělávání je pitný režim a oběd.

Prosím o zprostředkování této informace kolegům z cílové skupiny.

Přihlásit se můžete na této adresehttps://goo.gl/forms/7WhhfUthrO0fu7N62
Zpět na Interní vzdělávání.