Lidé (vedení & struktura)

01 Major Teunis T. Scholtens
národní velitel
statutární zástupce Armády spásy v ČR
Tonnie_Scholtens@czh.salvationarmy.org
02 Majorka Ria Scholtens
zástupce národního velitele
Ria_Scholtens@czh.salvationarmy.org
 IMG_3088 Henk van Hattem
národní ředitel pro sbory
henk_vanhattem@czh.salvationarmy.org
Ing. Miroslav Karel
finanční manažer
miroslav_karel@czh.salvationarmy.org
T: +420 251 106 436
E: +420 773 759 055
JFKrupa Jan František Krupa
národní ředitel sociálních služeb
jan_krupa@czh.salvationarmy.org
Jan Benda
hlavní ekonom
jan_benda@czh.salvationarmy.org