Lidé (vedení & struktura)

01 Major Teunis T. Scholtens
národní velitel
statutární zástupce Armády spásy v ČR
Tonnie_Scholtens@czh.salvationarmy.org
02 Majorka Ria Scholtens
zástupce národního velitele
Ria_Scholtens@czh.salvationarmy.org
Pavla Vopelakova Envoy Pavla Lydholm
Business Administration Manager
Tisková mluvčí Armády spásy
pavla_vopelakova@czh.salvationarmy.org
Rein Major Rein van Wagtendonk
národní ředitel pro sbory
rein_vanwagtendonk@czh.salvationarmy.org
JFKrupa Jan František Krupa
národní ředitel sociálních služeb
jan_krupa@czh.salvationarmy.org
Jan Benda
hlavní ekonom
jan_benda@czh.salvationarmy.org