Otevíráme ordinaci pro chudé v Ostravě

 

Praha, 18. srpna 2017. Armáda spásy, jakožto největší poskytovatel sociálních služeb pro lidi bez domova, rozšiřuje zdravotní péči o osoby bez přístřeší. Koncem letošního roku chce otevřít svou první ordinaci praktického lékaře pro dospělé v Ostravě. Armáda spásy předpokládá, že během prvního roku provozování se do ordinace zaregistruje až 500 lidí bez domova.

„Již několik let pracujeme na vytvoření komplexní zdravotní péče o tyto lidi. V Ostravě a Frýdku-Místku provozujeme domovy Přístav, které jsou určeny osobám bez domova, které potřebují neustálou zdravotní péči,“ vysvětluje Jan F. Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy a pokračuje: „Ve městech, kde Armáda spásy působí, navštěvují naši terénní pracovníci lidi bez domova přímo v jejich přirozeném prostředí a poskytují jim základní ošetření a poradenství v oblasti zdraví.“

Jako velkou potřebu cítí Armáda spásy vybudovat vlastní ordinace pro chudé. „V současné době se snažíme dokončit naši první ordinaci pro chudé v Ostravě, která bude určena pro lidi bez domova, sociálně vyloučené, osamělé seniory a klienty azylových domů,“ vysvětluje MUDr. Andrea Pekárková, lékařka a důstojnice Armády spásy. Cílem tohoto zdravotnického zařízení je zejména možnost efektivně řešit problematiku bezdomovectví v rámci komplexního týmu – lékař, sestra, sociální pracovník, terénní pracovník, a dostupnosti ambulantních a pobytových služeb zdravotně-sociálních služeb. „Zdravotníci působící v Armádě spásy se nezaměřují čistě na zdravotní stav jedince, ale jejich činnost přesahuje právě do oblasti sociálních podmínek života jedince, zajímají se o řešení sociální situace, dochází do vlastního prostředí pacienta a rozumí této problematice. V tom se odlišují od běžných zdravotníků. Další cíle jsou zlepšení zdravotního stavu a informovanosti o zdraví u bezdomovců, snížení invalidizace těchto osob (bezdomovectví vede k četným zdravotním komplikacím, z nichž některé jsou nevratné a způsobují trvalou invaliditu jedince – např. amputace dolních končetin po omrznutí, psychické změny, úrazy, tomu chceme předcházet poskytováním včasné péče), navázání vztahu s bezdomovci, provázení systémem veřejného zdravotnictví, prevence šíření infekčních chorob, úleva zdravotnickým zařízením, která nejsou připravena na kontakt s bezdomovci, snížení celkových nákladů na zdravotně-sociální péči o bezdomovce (včasné řešení a prevence je levnější než léčba rozvinutých a komplikovaných stavů).

Ordinace praktického lékaře i akutní ošetření

Ordinace pro chudé bude provozována v Ostravě při azylovém domě Armády spásy. „V současné době máme vhodné prostory, které však vyžadují drobné stavební úpravy, na které Armáda spásy potřebuje získat zhruba 300 tisíc korun. Předpokládáme, že pokud se nám podaří finanční prostředky získat, rekonstrukce by mohla být dokončena v listopadu letošního roku a tím pádem bychom mohli co nejdříve ordinaci otevřít,“ vysvětluje Jan F. Krupa. Bude se jednat o ordinaci praktického lékaře pro dospělé, budou-li klienti mít zájem, mohou se zde zaregistrovat nebo přijít jen na akutní ošetření. Armáda spásy bude garantovat všechny služby primární péče (prevence, diagnostika, léčba, posudkové záležitosti atd.).
V ordinaci bude pracovat MUDr. Andrea Pekárková, praktická lékařka pro dospělé a důstojnice Armády spásy, a zdravotní sestra, obě s bohatou zkušeností ze zdravotní péče o bezdomovce. „Ordinace bude fungovat jako oficiální zdravotnické zařízení a bude mít smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Jelikož ale budeme nabízet péči i nepojištěným osobám, bude potřeba najít finanční zdroj na dofinancování této péče. Péče bude nabídnuta všem klientům Armády spásy v Ostravě a také lidem žijícím v okolí. Odhadujeme, že během prvního roku ordinace zaregistruje nejméně různých 500 pacientů. Jelikož počet bezdomovců v Ostravě je na vzestupu, očekáváme zájem a nárůst počtu pacientů i v budoucnu,“ dodává závěrem MUDr. Andrea Pekárková.

 

Doplňující rozhovor s MUDr. Andreou Pekárkovou, lékařkou a důstojnicí Armády spásy.

 

Jak Armáda spásy hodnotí zdravotní péči o lidi bez domova?

Sociální pracovníci a jiní zaměstnanci po mnoholetou dobu poskytování sociálních služeb lidem bez domova analyzovali zhoršený zdravotní stav, vyšší potřebu zdravotní péče a omezený přístup ke zdravotní péči u bezdomovců. Zejména při terénní práci vidíme fakt, že bezdomovectví je problém sociálně-zdravotní. Většina bezdomovců na ulici má zdravotní problémy. Buď se stali bezdomovci kvůli zdravotnímu handicapu, nebo vlivem života na ulici došlo k nevratnému poškození zdraví. Řešení sociální situace bezdomovce se ve většině případů neobejde bez řešení zdravotních komplikací a obráceně platí, že špatný zdravotní stav bezdomovce se nedá efektivně vyřešit bez zlepšení sociální situace. Armáda spásy jako mezinárodní organizace usiluje celosvětově o zlepšení tělesného, duševního, duchovního a sociálního zdraví jedinců na okraji společnosti. Poskytování zdravotní péče těm, kterým se jí nedostává, patří historicky k práci Armády spásy.

Co je cílem zdravotní péče o lidi bez domova do budoucna?

Cílem je mít zdravotnická zařízení, díky kterým budeme mít možnost efektivně řešit problematiku bezdomovectví v rámci komplexního týmu – lékař, sestra, sociální pracovník, terénní pracovník, a dostupnosti ambulantních a pobytových služeb zdravotně-sociálních služeb. Zdravotníci působící v Armádě spásy se nezaměřují čistě na zdravotní stav jedince, ale jejich činnost přesahuje právě do oblasti sociálních podmínek života jedince, zajímají se o řešení sociální situace, dochází do vlastního prostředí pacienta a rozumí této problematice. V tom se odlišují od běžných zdravotníků. Další cíle jsou zlepšení zdravotního stavu a informovanosti o zdraví u bezdomovců, snížení invalidizace bezdomovců (strategie harm reduction), navázání vztahu s bezdomovci, provázení systémem veřejného zdravotnictví, prevence šíření infekčních chorob, úleva zdravotnickým zařízením, která nejsou připravena na kontakt s bezdomovci, snížení celkových nákladů na zdravotně-sociální péči o bezdomovce (včasné řešení a prevence je levnější než léčba rozvinutých a komplikovaných stavů).

Kolik lidí bez domova za rok Armáda spásy zhruba ošetří nebo jim poskytne zdravotní pomoc?

V Ostravě je to zhruba 500 různých osob za rok, které ošetřujeme opakovaně. V Praze je to zhruba 620 osob a v Brně cca 1600 osob.

Jak konkrétně zdravotní pomoc/ ošetření v současné době vypadá?

Zdravotní pomoc probíhá formou tzv. pouliční medicíny, kdy zdravotníci vycházejí do terénu s terénními pracovníky, většinou vyráží za konkrétními případy po předchozí návštěvě terénním pracovníkem. Na místě jsou zjištěny zdravotní potíže, anamnéza a proběhne základní diagnostika s přenosnými přístroji. Následně je většina potíží řešena ihned na místě (ošetření rány, zavedení medikace). Pokud je potřeba další zdravotní péče (specialista, hospitalizace), je pacientovi nabídnuta asistence, případně je převezen do zdravotnického zařízení. Po propuštění z nemocnice je pacient opět navštíven a probíhá další řešení situace.

Kde všude v zařízeních Armády spásy existují ošetřovny sestry a s čím do ošetřovny lidé nejčastěji přichází?

Na centrech sociálních služeb v Praze, Brně a Ostravě působí samostatně zdravotní sestry. K nim docházejí klienti denního centra, noclehárny a azylového domu s akutními zdravotními problémy – nejčastěji se jedná o chronické rány, jiná kožní onemocnění včetně parazitárních, infekce horních cest dýchacích, bolesti pohybového aparátu a drobná poranění.

Kdo bude ordinaci pro chudé provozovat a kým bude financována?

Vlastníkem a provozovatelem ordinace pro chudé v Ostravě bude Armáda spásy, ordinace bude fungovat jako oficiální (soukromé) zdravotnické zařízení a bude mít smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Jelikož ale budeme nabízet péči i nepojištěným osobám, bude potřeba najít finanční zdroje na dofinancování této péče.

Podílí se na budování ordinace pro chudé i Ministerstvo zdravotnictví?

Ve schválené Koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do r. 2020 dostalo Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZČR) na odpovědnost hledat možnosti fungování a spolufinancování ordinací pro lidi bez domova v jednotlivých regionech. Armáda spásy se se svým know-how nabídla jako partner k naplnění tohoto opatření. Konkrétně se jednalo o realizaci společného projektu s Ministerstvem zdravotnictví – pilotní projekt krajských chudinských ordinací v Ostravě a Brně. MZČR však z této spolupráce odstoupilo, a proto se Armáda spásy rozhodla převzít iniciativu a vlastně i odpovědnost do svých rukou. V současné chvíli hledáme minimálně 300 000 korun na rekonstrukci a rozjezd ordinace pro chudé v Ostravě.

 

O Armádě spásy:

Armáda spásy byla založena roku 1865 Williamem Boothem. V současné době tato křesťanská organizace působí v 128 zemích světa. V Československu zahájila Armáda spásy práci roku 1919, ale v roce 1950 byla její činnost komunistickým režimem násilně ukončena. K obnovení práce došlo v roce 1990, kdy se Armáda spásy v ČR zaregistrovala jako občanské sdružení. V současné době působí v Praze, Brně, Ostravě, Havířově, Karlových Varech, Krnově, Opavě, Přerově, Šumperku, Frýdku Místku, Bohumíně, Jirkově a v Chodově.

Cílem Armády spásy v České republice je fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidí všech věkových kategorií, a to na křesťanských principech. Cílovou skupinou Armády spásy jsou všichni ti, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale také ti, kteří hledají jakoukoliv duchovní pomoc či oporu. Armáda spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 60 registrovaných sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá přes tisíc znevýhodněných osob.

 

Kontakty pro média:

Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy
E-mail: jan_krupa@czh.salvationarmy.org
Tel.: 737 215 424

MUDr. Andrea Pekárková, důstojnice a lékařka Armády spásy
E-mail: andrea_pekarkova@czh.salvationarmy.org
Tel.: 725 303 485

Mgr. Pavla Lydholm, tisková mluvčí Armády spásy
E-mail.: sekretariat@armadaspasy.cz
Tel.: 737 215 409