Prevence bezdomovectví

Prevence bezdomovectví

Služba působí ve dvou oblastech, poskytuje poradenství, kontakty a informace převážně zaměřené na oblast bydlení a poskytuje terénní sociální službu v pronajatých bytech. Spolupracuje s uživateli v jejich přirozeném prostředí.

 

Popis služby:

Službu poskytujeme v lokalitě Bohumín – Pudlov. V programu „sociálních“ bytů působí naše služba v oblasti terénní sociální práce. Byty má Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Bohumín v nájmu od města Bohumína. Sociální služba klade důraz na to, aby zájemcům, kteří zpravidla prošli některou formou pobytové sociální služby, byla poskytována terénní sociální služba v „sociálních bytech“, které uživatelé dostávají do podnájmu od Armády spásy, Prevence bezdomovectví Bohumín. Uživatel sociální služby, který řádně spolupracuje na změně své sociální situace a plní své povinnosti vyplývající z podnájemní smlouvy, může zpravidla po dvou letech dostat doporučení Armády spásy, Prevence bezdomovectví Bohumín, aby s ním vlastník nemovitosti uzavřel nájemní smlouvu. Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Bohumín pak s uživatelem ještě minimálně půl roku spolupracuje.

Každý zájemce o „sociální“ byt, který splňuje podmínky pro zařazení do seznamu uchazečů o byt, je před umístěním do bytu prověřován majitelem nemovitosti, jestli nemá dluhy na nájemném. Další podmínkou je možnost připojení se k energiím u některého z distributorů. Pokud zájemce má pohledávky u vlastníka bytu či u společností poskytující připojení k energiím, tak ve spolupráci s terénním sociálním pracovníkem pracuje na řešení této situace, zejména jde o vyjednání splátkových kalendářů či odpuštění úroků z prodlení. Cílem této sociální práce je umožnit žadateli získat podnájemní bydlení v „sociálním bytě“ s možností do dvou let získat vlastní nájemní bydlení.

Základem sociální práce s uživateli v rámci Armády spásy, Prevence bezdomovectví Bohumín je pravidelná spolupráce na zvýšení jejich kompetencí k udržení nájemního bydlení. V součinnosti s uživatelem spolupracuje sociální pracovník a pracovník v sociálních službách pomocí individuálních plánů na řešení jejich často problematické situace (mezilidské vztahy, hledání práce), řeší problémy spojené s bydlením v „sociálním bytě“, jako je pravidelné hrazení nájemného a plateb za energie

 

Kontakt:

Adresa:
Armáda spásy v České republice, z. s.

Prevence bezdomovectví Bohumín
Trnková 322
735 51  Bohumín – Pudlov

Mgr. Marcela Stryjová – ředitel, 737 215 431, marcela.stryjova@cza.salvationarmy.org

Mgr. Simona Lojková – vedoucí sociální služby 773 770 140, simona.lojkova@armadaspasy.cz

Bc. Michaela Hyžáková – vedoucí přímé práce – 773 770 373, michaela.hyzakova@armadaspasy.cz

Mgr. Tomáš Himmer – terénní sociální pracovník, 773 770 374, tomas.himmer@armadaspasy.cz

Bc. Anna Vildová – terénní sociální pracovník, 773 770 385, anna.vildova@armadaspasy.cz

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí 8:30 – 11:30, 12:30 – 15:30 terénní práce
úterý 8:30 – 11:30, 12:30 – 17:00
středa 8:00 – 15:00 terénní práce
čtvrtek 8:00 – 15:00 terénní práce
pátek 8:00 – 14:00 terénní práce

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním služby Armády spásy, Prevence bezdomovectví Bohumín je spolupracovat s osobami v nepříznivé sociální situaci, na jejím následném řešení, a to formou terénní služby a poradenstvím. Služba napomáhá uživatelům využít vlastní možnosti a síly ke zvládání životních situací zejména v oblasti bydlení a zaměstnanosti. Služba je poskytována v jim známém prostředí.

CÍLOVÁ SKUPINA

  • osoby bez přístřeší starší 18 let,
  • osoby ohrožené ztrátou bydlení nad 18 let,
  • osoby ze sociálně vyloučených lokalit nad 18 let.

 

msk_logo 3 (1)

Bohumín

Logo_PBO-page-001