Prevence bezdomovectví

Prevence bezdomovectví

Služba působí ve dvou oblastech, poskytuje poradenství, kontakty a informace převážně zaměřené na oblast bydlení a poskytuje terénní sociální službu v pronajatých bytech. Spolupracuje s uživateli v jejich přirozeném prostředí.

 

Popis služby

Službu poskytujeme v lokalitě Frýdek – Místek. V programu „sociálních“ bytů působí naše služba v oblasti terénní sociální práce. Byty má Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek – Místek v nájmu od společnosti Residomo, s.r.o.. Sociální služba klade důraz na to, aby zájemcům, kteří zpravidla prošli některou formou pobytové sociální služby, byla poskytována terénní sociální služba v „sociálních bytech“, které uživatelé dostávají do podnájmu od Armády spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek – Místek. Uživatel sociální služby, který řádně spolupracuje na změně své sociální situace a plní své povinnosti vyplývající z podnájemní smlouvy, může zpravidla po dvou letech dostat doporučení Armády spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek – Místek, aby s ním vlastník nemovitosti uzavřel nájemní smlouvu. Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek – Místek pak s uživatelem ještě minimálně půl roku spolupracuje.

Každý zájemce o „sociální“ byt, který splňuje podmínky pro zařazení do seznamu uchazečů o byt, je před umístěním do bytu prověřován majitelem nemovitosti, jestli nemá dluhy na nájemném. Další podmínkou je možnost připojení se k energiím u některého z distributorů. Pokud zájemce má pohledávky u vlastníka bytu či u společností poskytující připojení k energiím, tak ve spolupráci s terénním sociálním pracovníkem pracuje na řešení této situace, zejména jde o vyjednání splátkových kalendářů či odpuštění úroků z prodlení. Cílem této sociální práce je umožnit žadateli získat podnájemní bydlení v „sociálním bytě“ s možností do dvou let získat vlastní nájemní bydlení.

Základem sociální práce s uživateli v rámci Armády spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek – Místek je pravidelná spolupráce na zvýšení jejich kompetencí k udržení nájemního bydlení. V součinnosti s uživatelem spolupracuje sociální pracovník a pracovník v sociálních službách pomocí individuálních plánů na řešení jejich často problematické situace (mezilidské vztahy, hledání práce), řeší problémy spojené s bydlením v „sociálním bytě“, jako je pravidelné hrazení nájemného a plateb za energie

 

Kontakt

Adresa

Armáda spásy v České republice, z. s.
Prevence bezdomovectví Frýdek – Místek
ČS armády 797
738 01  Frýdek – Místek

Mgr. Marcela Stryjová – ředitel
737 215 431, marcela.stryjova@cza.salvationarmy.org

Mgr. Simona Lojková – vedoucí sociální služby
773 770 140, simona.lojkova@armadaspasy.cz

Bc. Jakub Šimončič – terénní sociální pracovník
773 770 465, jakub.simoncic@armadaspasy.cz

Mgr. Bedřich Fiala – terénní sociální pracovník
773 770 386, bedrich.fiala@armadaspasy.cz

Bc. Markéta Hrachová – terénní sociální pracovník
773 770 463, marketa.hrachova@armadaspasy.cz

Lucie Muroňová, DiS. – terénní sociální pracovník
773 770 464, lucie.muronova@armadaspasy.cz
 
PROVOZNÍ DOBA:

pondělí 8:00 – 15:00 terénní práce
úterý 8:00 – 15:00 terénní práce
středa 8:30 – 11:30, 12:30 – 15:30 terénní práce
čtvrtek 8:30 – 11:30, 12:30 – 17:00
pátek 8:00 – 14:00 terénní práce

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním služby Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek – Místek je spolupracovat s osobami v nepříznivé sociální situaci, na jejím následném řešení, a to formou terénní služby a poradenstvím. Služba napomáhá uživatelům využít vlastní možnosti a síly ke zvládání životních situací zejména v oblasti bydlení a zaměstnanosti. Služba je poskytována v jim známém prostředí.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

osoby bez přístřeší starší 18 let,
osoby ohrožené ztrátou bydlení nad 18 let,
osoby ze sociálně vyloučených lokalit nad 18 let