Prevence bezdomovectví

Prevence bezdomovectví

Služba působí ve dvou oblastech, poskytuje poradenství, kontakty a informace převážně zaměřené na oblast bydlení a poskytuje terénní sociální službu v pronajatých bytech. Spolupracuje s uživateli v jejich přirozeném prostředí.

 

Popis služby

Službu poskytujeme v lokalitě Frýdek – Místek. V programu „sociálních“ bytů působí naše služba v oblasti terénní sociální práce. Byty má Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek – Místek v nájmu od společnosti Residomo, s.r.o.. Sociální služba klade důraz na to, aby zájemcům, kteří zpravidla prošli některou formou pobytové sociální služby, byla poskytována terénní sociální služba v „sociálních bytech“, které uživatelé dostávají do podnájmu od Armády spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek – Místek. Uživatel sociální služby, který řádně spolupracuje na změně své sociální situace a plní své povinnosti vyplývající z podnájemní smlouvy, může zpravidla po dvou letech dostat doporučení Armády spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek – Místek, aby s ním vlastník nemovitosti uzavřel nájemní smlouvu. Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek – Místek pak s uživatelem ještě minimálně půl roku spolupracuje.

Každý zájemce o „sociální“ byt, který splňuje podmínky pro zařazení do seznamu uchazečů o byt, je před umístěním do bytu prověřován majitelem nemovitosti, jestli nemá dluhy na nájemném. Další podmínkou je možnost připojení se k energiím u některého z distributorů. Pokud zájemce má pohledávky u vlastníka bytu či u společností poskytující připojení k energiím, tak ve spolupráci s terénním sociálním pracovníkem pracuje na řešení této situace, zejména jde o vyjednání splátkových kalendářů či odpuštění úroků z prodlení. Cílem této sociální práce je umožnit žadateli získat podnájemní bydlení v „sociálním bytě“ s možností do dvou let získat vlastní nájemní bydlení.

Základem sociální práce s uživateli v rámci Armády spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek – Místek je pravidelná spolupráce na zvýšení jejich kompetencí k udržení nájemního bydlení. V součinnosti s uživatelem spolupracuje sociální pracovník a pracovník v sociálních službách pomocí individuálních plánů na řešení jejich často problematické situace (mezilidské vztahy, hledání práce), řeší problémy spojené s bydlením v „sociálním bytě“, jako je pravidelné hrazení nájemného a plateb za energie

 

Kontakt

Adresa

Armáda spásy v České republice, z. s.
Prevence bezdomovectví Frýdek – Místek
ČS armády 797
738 01  Frýdek – Místek

 

Mgr. Petra Morcinková – ředitelka

737 215 433, petra_morcinkova@armadaspasy.cz

Bc. Jakub Šimončič – vedoucí přímé péče, terénní sociální pracovník
773 770 466, jakub_simoncic@armadaspasy.cz

Mgr. Bedřich Fiala – terénní sociální pracovník
773 770 386, bedrich_fiala@armadaspasy.cz

Bc. Markéta Hrachová – terénní sociální pracovník
773 770 463, marketa_hrachova@armadaspasy.cz

Bc. Ivana Polková, DiS. – terénní sociální pracovník
773 770 464, ivana.polkova@armadaspasy.cz

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí 8:00 – 15:00 terénní práce
úterý 8:00 – 15:00 terénní práce
středa 8:30 – 11:30, 12:30 – 15:30 terénní práce
čtvrtek 8:30 – 11:30, 12:30 – 17:00
pátek 8:00 – 14:00 terénní práce

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním služby Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek – Místek je spolupracovat s osobami v nepříznivé sociální situaci, na jejím následném řešení, a to formou terénní služby a poradenstvím. Služba napomáhá uživatelům využít vlastní možnosti a síly ke zvládání životních situací zejména v oblasti bydlení a zaměstnanosti. Služba je poskytována v jim známém prostředí.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

osoby bez přístřeší starší 18 let,
osoby ohrožené ztrátou bydlení nad 18 let,
osoby ze sociálně vyloučených lokalit nad 18 let

 

na projekt je poskytována finanční podpora EU

logolinka-projektu-pssp-2_horizontalni-barevna