Noclehárna pro muže

Havířov

Noclehárna pro muže

Poslání

Posláním Noclehárny Armády spásy v Havířově je poskytovat mužům bez přístřeší nocleh s večeří, podmínky pro hygienu a požadovanou podporu, a to vše tak, aby tato pomoc byla prvním stupněm ke zlepšení jejich nepříznivé sociální situace.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří muži od 18 let, kteří se ocitli bez přístřeší a zvládají základní úkony péče o vlastní osobu.

Služba není poskytována osobám, pokud:

 • má závažnou nakažlivou chorobou (TBC, žloutenka typu A, svrab, MRSA)
 • nespadají do cílové skupiny
 • žádají o jinou sociální službu
 • je naplněná kapacita zařízení
 • mají udělen zákaz využívání služeb podle Domovního řádu

 

Cíle služby:

 • Poskytnout nocleh, večeři, podmínky pro hygienu.
 • Podpora a motivace uživatele k řešení jeho nepříznivé sociální situace.

 

Nabízené služby:

 • poskytnutí přenocování 45,-Kč/noc,
 • podmínky pro umožnění celkové hygieny těla,
 • praní nebo sušení prádla za poplatek 15,- Kč,
 • potravinová pomoc formou teple polévky s pečivem,
 • sociální poradenství,
 • nabídka křesťanských duchovních programů.

 

Zásady služby:

 • Pracujeme bez diskriminačního přístupu.
 • Máme individuální přístup k uživateli.
 • Dbáme na zachování stejných práv u všech uživatelů.
 • Klademe důraz na odbornost a týmovou spolupráci personálu.
 • Komunikujeme vstřícně.
 • Pracujeme dle Etického kodexu zaměstnance AS.

 

Obecné informace:

Provozní doba:           19,00 – 7,00 hodin

Kapacita:                    18 lůžek

 

Zařízení není bezbariérové

 

 

Zpět na Sociální služby pro muže