Centrum sociálních služeb Jirkov

Centrum sociálních služeb Jirkov

Centrum sociálních služeb Jirkov poskytuje tyto tři služby:

  • Azylový dům pro matky s dětmi
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fontána, pro věkovou skupinu od 6 do 16 let
  • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Jonatán

 

V Jirkově působíme od 1.1.2014.

Úzce spolupracujeme s městem Jirkov a Chomutov, i ostatními institucemi, které se mohou podílet na vyřešení nepříznivé situace klienta (probační a mediační služba, úřad práce, školy a školská zařízení, PČR, a ostatní neziskové organizace).

Podporují nás: Město Jirkov, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ústecký kraje.

Sociálně aktivizační služba Jonatán je v letech 2017 – 2020 financována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, v rámci programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“.

 

Vedoucí organizační jednotky:

 

Zuzana Horčíková, 773 770 285, zuzana_horcikova@armadaspasy.cz

 

Azylový dům pro matky s dětmi:

Bc. Šárka Janečková, DiS. 773 770 301, sarka_janeckova@armadaspasy.cz;

Barbora Chrpová, DiS. 773 770 296, barbora_chrpova@armadaspasy.cz

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

Klára Handlová, 773 770 286, klara_handlova@armadaspasy.cz

Barbora Chrpová, DiS. 773 770 296, barbora_chrpova@armadaspasy.cz

Bc. Šárka Janečková, DiS. 773 770 301, sarka_janeckova@armadaspasy.cz

Jana Veselá, DiS. 773 770 229, jana_vesela@armadaspasy.cz

Bc. Michaela Skopová, 773 770 448, michaela_skopova@armadaspasy.cz

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež:

telefon: 773 770 287

Petr Talpa, DiS.,  petr_talpa@armadaspasy.cz

Petra Astalošová, petra_astalosova@armadaspasy.cz;

 

Účetní:

Hana Hejduková, 773 770 225, hana_hejdukova@armadaspasy.cz

 

Logo OPZ barevn+ęlogo_jirkovpodporil_UK_logo_vodorovne_ZELENE