Sociální služby v Karlových Varech

Sociální služby v Karlových Varech

Armáda spásy v Karlových Varech zajišťuje následující sociální služby:

 

Kontakty

Armáda spásy v ČR, z.s.
Centrum sociálních služeb
Merklínská 15
360 10  Karlovy Vary – Sedlec

  • azylový dům pro muže a ženy
  • administrativní sídlo (ředitel, účetní)

Recepce: 773 770 162

Armáda spásy v ČR, z.s.
Centrum sociálních služeb
Nákladní 7
360 05  Karlovy Vary

  • azylový dům pro muže
  • noclehárna pro muže a ženy
  • nízkoprahové denní centrum

Recepce: 773 770 165

Armáda spásy v ČR, z.s.
Úvalská 603/36
360 01 Karlovy Vary

  • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Ředitel
Bc. Martin Roušal – 737 215 407, martin_rousal@armadaspasy.cz

Účetní
Romana Plassová – 773 770 169, ad_karlovy_vary@czh.salvationarmy.org

Dary, dotace, média, dobrovolníci (kancelář Nákladní 7)
Ing. Martin Čop – 773 770 170, martin_cop@armadaspasy.cz

Sociální pracovnice, pro azylový dům, noclehárnu a nízkoprahové denní centrum
Diana Derahová, Dis – 773 770 163, diana.derahova@armadaspasy.cz

Sociální pracovnice, pro azylový dům, noclehárnu a nízkoprahové denní centrum
Věra Zettlová – 773 770 171, vera_zettleova@armadaspasy.cz

Vedoucí sociálních pracovníků, sociální pracovník pro NZDM (děti a mládež)
Kateřina Čopová, B.A – 773 770 363, katerina_copova@armadaspasy.cz

Sociální pracovnice NZDM
Hana Sochorová – 773 770 226

Koordinátor pracovníků v sociálních službách
Stepan Bilohan – 773 770 168, koordinator_csskvary@armadaspasy.cz

Pracovníci aktivit – pracovní aktivity klientů
Robert Velínský – 773 770 167, aktivity2_csskvary@armadaspasy.cz

Duchovní služba:
Důstojník Armády spásy, poručík Daniel Biško – 773 795 004, daniel_bisko@czh.salvationarmy.org

Číslo bankovního účtu
211 819 227/0300

IČ je shodné pro všechna pracoviště Armády spásy v ČR, z.s.
406 13 411

 

Zpět na pobočku Karlovy Vary