NZDM Klub na Úvalské

NZDM Klub na Úvalské

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6-15 let

 

Klub na Úvalské
Úvalská 603/36
360 01 KARLOVY VARY
(klub je v přízemí Ubytovny)

 

 

OTEVÍRACÍ DOBA KLUBU

PONDĚLÍ-PÁTEK OD 13 DO 17 HODIN

 

Poslání

Našim posláním je pomáhat ke zkvalitnění života dětí s omezenými příležitostmi rozvojem samostatnosti, odpovědnosti a komunikace a tím předcházet snižování rizika vzniku konfliktů se společností.

Služba je zaměřena na děti 6 -15 let, které nemají a potřebují:

  • podporu v nepříznivé situaci
  • přiměřené podmínky pro plnění školních povinností
  • prostor pro vlastní aktivity

Cíle a principy služby jsou konkrétněji popsány v dokumentu – Veřejný závazek, který je k nahlédnutí ZDE.

Provoz zajišťují odborně vzdělaní zaměstnanci. Pod vedením sociální pracovnice dále vypomáhají praktikanti se zaměřením na pedagogiku nebo sociální práci a akreditovaní dobrovolníci.

V roce 2012 byl posilou i dobrovolník z Turecka a v roce 2014 dobrovolník ze Slovenska, oba v rámci Evropské dobrovolné služby.

Pravidelnými činnostmi v klubu je základní sociální poradenství, příprava do školy, individuální rozhovory, skupinová tvořivá činnost a různé možnosti jak využít svůj volný čas (knihy, společenské hry, puzzle, skládačky, ping-pong, půjčovna sportovních potřeb, PC atd.).

Děti nemusí platit žádné vstupné, kromě předem dohodnutých jednorázových akcí (výlety, exkurze a pod.). Během otevírací doby smí do klubu děti přijít kdykoliv a také kdykoliv odejít, do ničeho nejsou nuceny.

V komunitním centru na Jugoslávské ulici jsou vždy v úterý pořádány volnočasové aktivity, které z prostorových důvodů nelze uspořádat v kontaktní místnosti klubu. Např. promítání, workshopy, hudební soutěže, slavnosti aj.

 

Kontakty:

Vedoucí sociálních pracovníků, sociální pracovník
Kateřina Čopová, B.A – 773 770 363, katerina_copova@armadaspasy.cz

pracovnice v sociálních službách
Hana Sochorová – 773 770 226

dary, dotace, PR (kancelář Nákladní 7)
Ing. Martin Čop – 773 770 170, martin_cop@armadaspasy.cz

duchovní služba
Důstojník Armády spásy, poručík Daniel Biško – 773 795 004, daniel_bisko@czh.salvationarmy.org 

 
 

logoKK

zivy_kraj_logologo_nadace_mesta

 
 
 
 
 
 
 

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Města Chodov a Města Ostrov. Děkujeme.

Zpět na pobočku Karlovy Vary