NZDM Kopřivnice

NZDM Kopřivnice

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se dělí na kontaktní místo a klubovou činnost.

Poskytuje bezpečné a podněcující prostředí k trávení volného času. Kontaktní místo, kde mohou uživatelé sdílet nejen své problémy, ale také individuální zájmy. Klub nabízí socioterapeutické činnosti, volný i řízený program. Pracovníci poskytují uživatelům intervence v problémových a rizikových tématech. Služba je poskytována anonymně.

 

Popis služby:

Klub „Kamarád“ je tvořen těmito klubovými činnostmi:

1. Volně otevřený klub

Prostřednictvím her a různých činností zprostředkovává dětem a mládeži kontakt se společenským prostředím, pomáhá rozvíjet jejich sociální, mentální a fyzické dovednosti a schopnosti. Pracovníci nabízejí dětem socioterapeutické činnosti a usilují o podporu harmonického rozvoje dětí hraním stolních her, pomoc s přípravou do školy, stolního tenisu, pořádáním soutěží, výtvarnými technikami, vařením, vyráběním, diskusemi, akcemi a výlety. Cílem je motivovat děti ke smysluplnému a aktivnímu trávení volného času, ukázat dětem prostředky a způsoby, jak trávit volný čas, rozvíjet sociální dovednosti potřebné k začlenění do společnosti a vést k zodpovědnému způsobu života (spolupráce, respekt, dodržování pravidel). Klub je rovněž kontaktním místem a chráněným prostorem pro děti a mládež, kde se mohou setkávat, poradit se s pracovníkem, svěřit se a řešit problémy. Pracovník plní roli poradce a zprostředkovává zodpovědný přístup k řešení problémů a životních situací. (poskytuje zpětnou vazbu, intervenuje)

2. Klub pro mládež

Je především místem pro setkávání, komunikaci, sdílení a trávení volného času mládeže. Nabízí aktivity, diskuze v chráněném prostoru pro mládež, které jsou prevencí před nežádoucími a patologickými vlivy. Pracovníci vedou mládež k zodpovědnému způsobu života ve společnosti. Mládež má možnost využívat aktivity, které vedou k rozvoji individuálních talentů a dovedností jako např. zpěvu, přípravy do školy, hraní různých stolních her, stolního fotbalu, stolního tenisu, pro dívky kurz vaření, pečení apod. V rámci klubu jsou pořádány skupinové diskuze nad různými tématy a problémy.

3. Klub pro nejstarší Klub

Mládež do 26let má možnost využít přístupu na internet, věnovat vyhledávání informací, zlepšovat se v dovednostech práce na PC, které jim pomáhají zlepšit šanci k získání zaměstnání na trhu práce a nabízí příležitost také k dokončení a získání dalšího vzdělání. Pracovníci se snaží mládež a dospělé motivovat k zodpovědnému způsobu života prostřednictvím pomoci a podpory při vytváření životopisu, vyhledávání informací, vyplňování formulářů a dokumentů. Součástí je zprostředkování jiné sociální služby, příprava jednání na úřadech, ve veřejných službách apod.

 

Kontakt:

Adresa:

Armáda spásy v České republice, z. s.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád
Francouzská 1181
742 21 Kopřivnice

Mgr. Marcela Stryjová – ředitel
737 215 431, marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org

Bc. Pavlína Vopeláková – vedoucí sociální služby
773 770 133, pavlina_vopelakova@armadaspasy.cz

Bc. Polehla Roman – sociální pracovník
773 770 462, roman_polehla@armadaspasy.cz

Ondráčková Vladislava DiS – sociální pracovník
773 770 467, ondrackova_vladislava@armadaspasy.cz

 

PROVOZNÍ DOBA:

leden – červen, září – říjen

pondělí 12:00 – 18:00
úterý 10:00 – 11:00 12:00 – 18:00
středa 12:00 – 16:00
čtvrtek 10:00 – 11:00 12:00 – 18:00
pátek 10:00 – 11:00 12:00 – 16:00

 

červenec – srpen

pondělí 9:00 – 11:00 12:00 – 16:00
úterý 9:00 – 11:00 12:00 – 16:00
středa 12:00 – 16:00
čtvrtek 9:00 – 11:00 12:00 – 16:00
pátek 9:00 – 11:00 12:00 – 16:00

 

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Poslání Klubu Kamarád

Posláním sociální služby je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy vytvořením příznivých podmínek, které napomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Poskytnutím bezpečného prostoru, pomoci, podpory a informací napomáhat předcházet sociálnímu vyloučení. Prostřednictvím aktivit napomáhat k všestrannému rozvoji jejich osobnosti.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
  • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
  • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

 

moravskoslezsky-kraj-logo  logo_koprivnice