Azylový dům

CSS Krnov

Azylový dům

O PROJEKTU

Služba je poskytována podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách §57 Azylové domy.

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním Azylového domu Armády spásy v Krnově je poskytování ubytování a podpory lidem, kteří se ocitli bez přístřeší, a prostřednictvím individuální sociální práce podporování jejich nezávislosti na sociálních službách a napomáhání jejich začlenění do společnosti.

 

OKRUH OSOB

Muži a ženy starší 18 let, a matky s dětmi, kteří se ocitli bez přístřeší, mají zájem se aktivně podílet na řešení své sociální situace, jsou fyzicky soběstační a nepotřebují bezbariérový přístup.

Služba není poskytnuta zájemci v případě, že:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,
 • nebo osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, zařízení vypovědělo v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (sankční ukončení).

 

CÍLE SLUŽBY

 1. Podpora při řešení problémů, kvůli kterým uživatel musí využívat služby azylového domu (např. zadlužení, rodinné problémy, životní krize, nedostupnost vhodné služby apod.).
 2. Podpora při hledání a získání vhodného bydlení.
 3. Podpora při hledání, získání a udržení zaměstnání.
 4. Podpora při obnovení či udržení pracovních návyků uživatelů prostřednictvím aktivizačního programu.
 5. Podpora uživatele při obnovení kontaktů s rodinou.
 6. Pomoc při zajištění jiné sociální služby těm, kteří ji potřebují (např. domovy se zvláštním režimem, domov pro seniory, služby následné péče apod.).
 7. Poskytnutí základního sociálního poradenství.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

1. Zásada svobodné volby

 • Každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace.
 • pracovníci uživateli navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání.

2. Zásada individuálního přístupu

 • Pracovníci mají na zřeteli individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli, respektují osobnostní předpoklady každého uživatele a kladou důraz na jeho individuální potřeby.
 • Pracovníci nahlížejí na uživatele v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty jeho osobnosti a respektují jeho jedinečnost.

3. Zásada rovného přístupu

 • Pracovníci uplatňují jednotné pracovní přístupy ke všem uživatelům.
 • Všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.

4. Zásada odbornosti a týmové práce personálu

 • Organizace klade důraz na pravidelné vzdělávání pracovníků, fungující vzájemnou komunikaci, sdílení informací, koordinaci práce, pravidelné porady, supervize a jednotné pracovní postupy.

 

OTEVÍRACÍ DOBA

Služba je pobytová a je poskytována celodenně, nepřetržitě.

 

KAPACITA SLUŽBY

Vnitřně je služba rozdělena podle cílových skupin na 3 sekce, které se vzájemně místně a personálně prolínají.

 • Azylový dům pro muže – kapacita 35 lůžek
 • Azylový dům pro ženy – kapacita 10 lůžek
 • Azylový dům pro matky s dětmi – kapacita 9 matek a 21 dětí

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

POSUDEK LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU

KONTAKTY

Armáda spásy
Azylový dům
Čsl. armády 837/36 bcd
794 01  Krnov

Číslo bankovního účtu: ČSOB – 211653677/0300

 

Recepce na azylový dům pro ženy: tel. 773 770 205
Recepce na azylový dům pro muže: tel. 773 770 207

 

Jiří Loskot, ředitel sociálních služeb Armády spásy v Krnově
tel. 737 215 429, jiri_loskot@czh.salvationarmy.org

Mgr. Katrin Surovková, vedoucí sociálních pracovníků
tel. 773 770 199, katrin_surovkova@armadaspasy.cz

Bc. Julius Pavliska, sociální pracovník – sekce pro muže
tel. 773 770 203, julius_pavliska@armadaspasy.cz

Mgr. Milan Boháč, sociální pracovník – sekce pro muže
tel. 773 770 350, milan_bohac@armadaspasy.cz

Mgr. Nikola Pavlisková, sociální pracovnice – sekce pro muže
tel. 773 770 201, nikola_pavliskova@armadaspasy.cz

Mgr. Katrin Surovková, sociální pracovnice – sekce pro ženy
tel. 773 770 199, katrin_surovkova@armadaspasy.cz

Bc. Ester Moravcová, sociální pracovnice – sekce pro matky s dětmi
tel. 773 770 202, ester_moravcova@armadaspasy.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezský kraj Město Krnov
Albert logo-Silnice-Morava NadaceCEZ_400x300_RGB_svetlePozadi_transparentni

 

Zpět na Sociální služby Krnov