Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

O PROJEKTU

Služba je poskytována podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách §62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Naši službu poskytujeme prostřednictvím klubů Maják (od 6-15 let) a Labyrint (od 15-26 let), kde nabízíme bezpečný prostor pro trávení volného času. Prostřednictvím organizovaných aktivit a programů usilujeme o pozitivní změny ve způsobu života dětí a mládeže a snažíme se předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Nabízíme pomoc s přípravou do školy, výtvarné, sportovní a hudební činnosti, besedy, preventivní programy, výlety, přístup na počítač a internet.

 

OKRUH OSOB

Kluby Maják a Labyrint jsou nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež ve věku 6–26 let z Krnova a jeho nejbližšího okolí, kteří se mohou ocitnout v obtížných životních situacích.

Obtížnými životními situacemi rozumíme:

 • problémy v rodině (rozchod, rozvod, časté stěhování, nezájem rodičů),
 • problémy ve škole (násilí, šikana, záškoláctví, špatný prospěch, konflikty s učiteli),
 • problémy v mezilidských vtazích (s kamarády, v lásce, předčasné sexuální zkušenosti, nedostatek sociálních kontaktů),
 • ohrožení vyloučením ze společnosti (nedostatek financí, diskriminace, šikana, kriminalita, násilí, rasismus, vandalismus),
 • problémy se závislostí (alkohol, drogy, cigarety),
 • problémy s hledáním uplatnění, nalezením zaměstnání.

Služby neposkytujeme dětem a mládeži, kteří nejsou schopni sebeobsluhy v bariérovém prostředí a těm, kteří se do programu nedokáží zapojit z důvodu svého zdravotního omezení sami, ani s pomocí svého asistenta.

 

CÍLE SLUŽBY

Cílem služby je snížit rizika spojená s dětstvím a dospíváním související se způsobem života prostřednictvím těchto kroků:

 • vedení k zodpovědnému přístupu k plnění školních povinností,
 • podpory při zvládání těžkých životních situací,
 • nabízení možnosti smysluplného trávení volného času,
 • vedení k samostatnosti a zodpovědnému přístupu k životu a ke svému zdraví,
 • podpory při hledání zaměstnání,
 • vedení k zodpovědnému přístupu k plnění pracovních povinností.

 

KAPACITA

Okamžitá kapacita klubu MAJÁK (maximální kapacita v daném okamžiku):
Okamžitá kapacita vychází zejména z materiálně technického zajištění služby a také personálního zajištění.
Okamžitá kapacita je stanovena takto: 16 uživatelů na klubu (8 na jednoho pracovníka).

Okamžitá kapacita klubu LABYRINT (maximální kapacita v daném okamžiku):
Okamžitá kapacita vychází zejména z materiálně technického zajištění služby a také personálního zajištění.
Okamžitá kapacita je stanovena takto: 16 uživatelů na klubu (8 na jednoho pracovníka).

 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Bezplatnost – základní služba je poskytována zdarma.
Anonymita – uživatelé nejsou povinni pro čerpání základních služeb uvádět osobní údaje.
Dobrovolnost – uživatelé mají možnost dobrovolně přijít a odejít z klubu a dobrovolně se zapojovat do činností a aktivit.
Respekt – respektujeme jedinečnost každého uživatele.
Důvěra – pracovníci zachovají mlčenlivost, snaží se navázat s uživateli vzájemnou důvěru.
Druhá šance – pracovníci uživatelům pomáhají i přes jejich opakovaná selhání.

 

OTEVÍRACÍ DOBA

pondělí 10:00 – 12:00 – klub Labyrint, 13:00 – 17:00 – klub Labyrint
úterý 13:00 – 17:00 – klub Labyrint, 13:00 – 17:00 – klub Maják
středa 13:00 – 17:00 – klub Labyrint, 13:00 – 17:00 – klub Maják
čtvrtek 10:00 – 12:00 – klub Labyrint, 13:00 – 17:00 – klub Maják
pátek 13:00 – 17:00 – klub Maják

 

Najdete nás také na Facebooku:
Klub Maják (6-15 let)
Klub Labyrint (15-26 let)

 

Kontakty

Armáda spásy
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Opavská 26
794 01 Krnov

Číslo bankovního účtu: ČSOB – 211653677/0300

Jiří Loskot, ředitel Armády spásy v Krnově
tel. 737 215 429, jiri_loskot@czh.salvationarmy.org

Darina Vránová, DiS, vedoucí sociálních služeb
tel. 773 770 213, darina_vranova@armadaspasy.cz

Ing. Petra Vejmolová, vedoucí přímé práce
tel. 773 770 214, petra_vejmolova@armadaspasy.cz

Bc. Dominika Zacharová, sociální pracovnice
tel. 773 770 269, dominika_zacharova@armadaspasy.cz

Martina Slezáková, DiS, sociální pracovnice
tel. 773 770 269, martina_slezakova@armadaspasy.cz

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezský kraj Město Krnov

Zpět na Sociální služby Krnov