Národní ústředí & oblastní ředitelství

Národní ústředí & oblastní ředitelství

Ústředí Armády spásy

Kontakt:

Armáda spásy
Petržílkova 2565/23
15800 Praha Stodůlky

T: +420 251 106 424
E: ustredi@armadaspasy.cz

statutární zástupce: major Teunis T. Scholtens
T: +420 734 851 697
E: Tonnie_Scholtens@czh.salvationarmy.org

číslo bankovního účtu: ČSOB 475335373/0300

Členové managementu organizace:

Mjr. Ria Scholtens, zástupce národního velitele
T: +420 734 851 698
E: Ria_Scholtens@czh.salvationarmy.org

Mgr. Pavla Lydholm, Envoy, Business Administration Manager
T: +420 251 106 426
E: pavla_lydholm@czh.salvationarmy.org

Mjr. Rein van Wagtendonk, národní ředitel pro sbory
T: +420 731 151 267
E: rein_vanwagtendonk@czh.salvationarmy.org

Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb
T: +420 251 106 427
E: jan_krupa@czh.salvationarmy.org

Jan Benda, hlavní ekonom
T: +420 251 106 435
E: jan_benda@czh.salvationarmy.org

 


Oblastní ředitelství


Oblastní ředitelství – Čechy
Tusarova 1271/60
170 00  Praha 7

Mgr. Miloslav Pípal, oblastní ředitel
T: +420 737 215 428
E: miloslav_pipal@czh.salvationarmy.org

Bc. Evelína Opltová, asistentka oblastního ředitele
T: +420 773 770 280
E: evelina_opltova@armadaspasy.cz

Mgr. Lucie Pouchová, oblastní metodik
T: +420 773 770 321
E: lucie_pouchova@armadaspasy.cz

 

Pod Oblastní ředitelství Čechy spadá práce v následujících městech:
Praha
Karlovy Vary
Jirkov
Chodov


Oblastní ředitelství Moravskoslezského kraje
Palackého 741/25
702 00 Ostrava 1

Bc. Tomáš Surovka, oblastní ředitel
T: +420 777 497 001
E: tomas_surovka@armadaspasy.cz

Ing. Hana Buříková, oblastní ekonom
T: +420 777 497 008
E: hana_burikova@armadaspasy.cz

Mgr. Lenka Maděrová, oblastní fundraiser, kontaktní osoba pro dobrovolníky
T: +420 777 497 003
E: lenka_maderova@armadaspasy.cz

Bc. Alena Válková, koordinátor komunikace
T: 777 497 004
E: alena_valkova@armadaspasy.cz

Mgr. Jaroslav Vejmola, oblastní metodik
T: 777 497 005
E: jaroslav_vejmola@czh.salvationarmy.org

Pod Oblastní ředitelství Moravskoslezkého kraje spadá práce v následujících městech:
Ostrava
Bohumín
Frýdek-Místek
Havířov
Krnov

Kopřivnice
Opava


Oblastní ředitelství Střední Morava
Vikýřovická 1495
787 01 Šumperk

David Jersák, oblastní ředitel
T: +420 737 215 438
E: david_jersak@czh.salvationarmy.org

Ing. Monika Pospíšilová, oblastní ekonom
T: +420 737 215 437
E: monika_pospisilova@czh.salvationarmy.org

Mgr. Vojtěch Kučera, oblastní fundraiser
T: +420 777 477 133
E: vojtech_kucera@czh.salvationarmy.org

Bc. František Lakomý, oblastní metodik
T: +420 773 770 445
E: frantisek_lakomy@czh.salvationarmy.org

Pod Oblastní ředitelství Střední Morava spadá práce v následujících městech:
Brno
Přerov
Šumperk