Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Ostrava

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Ostrava

Poslání

Posláním sociální služby je vytvářet příznivé podmínky, které napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci dětí a mládeže žijících převážně ve vyloučené lokalitě města. Poskytnutím prostoru, pomoci, podpory a informací napomáhat předcházet sociálnímu vyloučení. Prostřednictvím klubů napomáhat k všestrannému rozvoji jejich osobnosti.

 

Cíle sociální služby

  1. poskytovat dětem a mládeži bezpečný prostor pro trávení volného času ve skupině vrstevníků a podporovat jejich sociální začleňování
  2.  podporovat děti a mládež při realizaci osobních aktivit a cílů
  3. poskytovat dětem a mladým lidem podporu a pomoc při zvládání jejich nepříznivé situace ( problémy ve škole, v rodině, pasivní životní styl, vztahové konflikty, apod.) a podporovat při hledání řešení obtížných životních situací a přijetí důsledků svých rozhodnutí

 

Cílová skupina: děti a mládež od 6-20 let
Otevírací doba pro kluby:

pondělí 12.30-16.00 hod
út, stř, čt: 12.30-18 hod

 

Klub Maloš

Cílem klubu Maloš je začleňování dětí do společnosti, pomocí vzdělávacích a volnočasových aktivit rozvíjet mentální, tělesné a sociální složky jejich osobnosti a předcházet sociálně patologickým jevům u dětí. Především se jedná o zlepšení připravenosti dětí při vstupu do základní školy a vyrovnání podmínek pro děti, které pochází z minoritní skupiny společnosti v průběhu prvních let školní docházky.
Cílová skupina: děti od 4 do 9 let. Jedná se především o děti romského původu, předškolního věku, některé navštěvují nultý ročník ZŠ, a děti z 1., 2., 3. tříd základní školy.
Otevírací doba klubu: pá 12.30-15. 30hod.

Kontakty

Adresa:
Palackého 741/25
702 00 Ostrava 1

ředitelka: Mgr. Marcela Stryjová
M: 737 215 431
E: marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org

Vedoucí sociální práce: Bc. Pavlína Vopeláková
M: 773 770 133
E: pavlina_vopelakova@armadaspasy.cz

číslo bankovního účtu: 212471955/0300msk_logo 3 (1)ostrava_logoAlbert

Zpět na pobočku Ostrava