Sociální služby pro muže – Ostrava

Sociální služby pro muže - Ostrava

O projektu

Armáda spásy Ostrava Mariánské Hory obecně poskytuje své služby osobám bez přístřeší. Jednotlivé služby centra reagují na potřeby osob v různých životních situacích spojených se ztrátou bydlení a také na různou míru motivace uživatele, anebo jeho možnosti.

V Mariánských Horách najdete:

  • azylový dům pro muže
  • noclehárnu pro muže
  • nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy
  • terénní programy Ostrava
  • ordinace pro chudé (od 1. 1. 2018)

Kontakty

adresa: 
U Nových válcoven 1571/9
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

telefon: 773 770 100

e-mail: cssostrava@armadaspasy.cz

Číslo bankovního účtu: 9998663/0300

Henk van Hattem, ředitel CSS
tel: 737 215 415, e-mail: henk_vanhattem@czh.salvationarmy.org

Petr Geffert, provozní vedoucí
tel. 773 770 103; petr.geffert@armadaspasy.cz

Miroslav Kubina, vedoucí pracovníků v sociálních službách
tel. 773770105; miroslav_kubina@armadaspasy.cz 

Martin Raška, vedoucí přímé práce pro azylový dům
tel: 773770111, e-mail: martin.raska@armadaspasy.cz

Vanda Matušková, sociální pracovnice pro azylový dům
tel. 773770112, e-mail: vanda_matuskova@armadaspasy.cz

Kateřina Hermanová, sociální pracovnice pro azylový dům
tel: 773770110, e-mail:katka.hermanova@armadaspasy.cz

Jana Petričková, vedoucí přímé práce pro ambulantní služby
tel. 773770107, e-mail: jana_petrickova@armadaspasy.cz

Lucie Návratová, sociálně terénní pracovnice
tel. 773770311, e-mail: nocleharna.cssostrava@armadaspasy.cz, lucie_navratova@armadaspasy.cz, ndc.cssostrava@armadaspasy.cz

 

 

Marek Janáček, sociální terénní pracovník
tel. 773770420, e-mail: marek_janacek@armadaspasy.cz

Michaela Davidová, sociální terénní pracovník
tel. 773770421, e-mail: michaela.davidova@armadaspasy.cz

Iva Krištofová, terénní pracovník
tel. 773770422, e-mail: iva.kristofova@armadaspasy.cz

Piotr Oskwarek, terénní zdravotní pracovník
tel. 773 770 422

Monika Benešová, sociální pracovník
tel. 773770446, e-mail: monika.benesova@armadaspasy.cz

David Valko, pracovník v sociálních službách pro nízkoprahové denní centrum
tel. 773770109

Andrea Pekárková, lékařka ordinace Adelante,

tel. 773 795013, e-mail: andrea.pekarkova@czh.salvationarmy.org

Libor Václavík, účetní
tel. 773770104; libor_vaclavik@armadaspasy.cz

Marek Stuš, koordinátor pro Moravskoslezský kraj projektu ReShare
tel. 773 798 901, e-mail: marek_stus@armadaspasy.cz

mimo pracovní dny a úřední hodiny kontaktujte pečovatele na tel. čísle AD: 773770100, noclehárna: 773770101

msk_logo 3 (1) ostrava_logo
CLARION HOTELS globus_logo Trojhalí logotyp FM RGB
Statutární město Frýdek-Místek podpořilo tento projekt v roce 2016 neinvestiční dotací ve výši 50.000 Kč.

Zpět na pobočku Ostrava