Centrum sociálních služeb Lidická – Praha

Centrum sociálních služeb Lidická - Praha

Centrum sociálních služeb Lidická v Praze poskytuje obecně své sociální služby osobám v krizové životní situaci a osobám bez přístřeší. Jednotlivé služby centra reagují na potřeby osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené s rizikem ztráty a se ztrátou bydlení a bez možnosti jiného vhodného bydlení.

 

Kontakty

Armáda spásy v ČR, z.s.
Centrum sociálních služeb Lidická
Lidická 18a
150 00  Praha 5

Jan Desenský, DiS, vedoucí sociálních služeb

Tel: 777 497 200

E-mail: jan_desensky@armadaspasy.cz

 

Sociální rehabilitace:

Petra Čížková, DiS., sociální pracovnice

Tel: 773 770 398

E-mail: petra.cizkova@armadaspasy.cz

 

 

Terénní program – prevence bezdomovectví:

 

Mgr. Veronika Zeťáková, sociální pracovnice, koordinátorka prevence bezdomovectví

Tel: 773 770 331,

E-mail: veronika_zetakova@armadaspasy.cz;

 

Josefína Schneiderová, DiS., sociální pracovnice

Tel: 777 770 372

E-mail: josefina.schneiderova@armadaspasy.cz

 

Mgr. et Mgr. Vlastimil Dubský, sociální pracovník
Tel: 773 770 364

 

 

Terénní program – streetwork:

 

Filip Peregrin, koordinátor terénního programu

Tel: 734 587 175

E-mail: filip_peregrin@armadaspasy.cz

 

Mgr. Zuzana Kubátová, terénní sociální pracovnice

Tel: 773 770 274

E-mail: zuzana.kubatova@armadaspasy.cz

 

Arnošt Drozd, terénní pracovník

Tel: 773 770 437

E-mail: arnost_drozd@armadaspasy.cz

 

Filip Jiřík, DiS. – terénní sociální pracovník
Tel: 773 770 325

 
 

Iva Charbuláková – terénní pracovnice
Tel: 773 770 323

 
 

Lenka Kašíkova, DiS. – terénní sociální pracovnice
Tel: 773 770 487

 

Hana Hejduková, účetní

Tel: 773 770 225,

E-mail: hana_hejdukova@armadaspasy.cz

 

Účet: 273347210/0300

Další kontakty najdete u jednotlivých služeb

 

Centrum sociálních služeb Lidická děkuje za finanční podporu sociální služby Terénní program, a to městským částem Praha 4 a Praha 11. Sociální službu Sociální rehabilitace podpořila městská část Praha 5.
Děkujeme.
Praha MC 5 MC 4 Znak windows platný 15.12.2012
logo_MC_8_2. MC 11

Zpět na pobočku Praha