Centrum sociálních služeb Lidická – Praha

Centrum sociálních služeb Lidická - Praha

Centrum sociálních služeb Lidická v Praze poskytuje obecně své sociální služby osobám v krizové životní situaci a osobám bez přístřeší. Jednotlivé služby centra reagují na potřeby osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené s rizikem ztráty a se ztrátou bydlení a bez možnosti jiného vhodného bydlení.

 

Kontakty

Armáda spásy v ČR, z.s.
Centrum sociálních služeb Lidická
Lidická 18a
150 00  Praha 5

Bc. Michaela Skopová, vedoucí sociálních služeb
Tel: 777 497 200,
E-mail: michaela_skopova@czh.salvationarmy.org

 

Sociální rehabilitace:

Jan Desenský, DiS., sociální pracovník

Tel: 773 770 398

E-mail: jan_desensky@armadaspasy.cz;

 

Bc. Magdalena Bořecká, sociální pracovnice

Tel: 773 770 351

E-mail: magdalena_borecka@armadaspasy.cz;

 

Terénní program – prevence bezdomovectví:

 

Mgr. Mariana Malátová, sociální pracovnice, koordinátorka prevence bezdomovectví

Tel: 773 770 331

E-mail: mariana_malatova@armadaspasy.cz;

 

Mgr. Veronika Zeťáková, sociální pracovnice

Tel: 773 770 372,

E-mail: veronika_zetakova@armadaspasy.cz;

 

Bc. Tomáš Karlický, sociální pracovník

Tel: 773 770 487

E-mail: tomas.karlicky@armadaspasy.cz;

 

Terénní program – streetwork:

 

Lenka Pešková, terénní pracovnice, koordinátorka terénního programu

Tel: 773 770 274

E-mail: lenka_peskova@armadaspasy.cz

 

Jan Desenský, DiS., terénní sociální pracovník

Tel: 773 770 398

E-mail: jan_desensky@armadaspasy.cz

 

Filip Peregrin

Tel: 734 587 175

E-mail: filip_peregrin@armadaspasy.cz

 

Arnošt Drozd

Tel: 773 770 437

E-mail: arnost_drozd@armadaspasy.cz

 

Hana Hejduková, účetní

Tel: 773 770 225,

E-mail: hana_hejdukova@armadaspasy.cz

 

Účet: 273347210/0300

Další kontakty najdete u jednotlivých služeb

 

Centrum sociálních služeb Lidická děkuje za finanční podporu sociální služby Terénní program, a to městským částem Praha 4 a Praha 11. Sociální službu Sociální rehabilitace podpořila městská část Praha 5.
Děkujeme.
Praha MC 5 MC 4 Znak windows platný 15.12.2012
logo_MC_8_2. MC 11

Zpět na pobočku Praha