Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je služba sociální prevence. Je poskytována ambulantně a bezplatně.

 

Poslání:

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Armády spásy ČR v Přerově je poskytnout dětem a mládeži z Přerova a okolí:

  • bezpečné prostředí pro trávení volného času
  • podporu při vzdělávání
  • radu, podporu a pomoc při řešení nepříznivé sociální situace a tím předejít rizikovému chování.

 

Cíle:

  • podporovat sociální začlenění uživatelů sociální služby do společnosti
  • předejít sociálnímu vyloučení a vzniku sociálně patologických jevů, zmírnit či zcela odstranit jejich následky a zlepšit tak kvalitu jejich života
  • samostatnost uživatelů – nezávislost na sociální službě

 

Cílová skupina:

Děti a mládež z Přerova a okolí ve věku 6-18 let, které již zahájily povinnou školní docházku, nemohou či neumí adekvátně využívat svůj volný čas a jsou ohroženy nepříznivou sociální situací nebo rizikovým způsobem života.

 

Kapacita služby NZDM

okamžitá kapacita na dvou centrech (ul. 9. května 107 a ul. Husova) je 40 uživatelů

 

Klub NZDM je otevřen: Po – Pá 13:00 – 17:00

 

Principy a zásady služby:

1) Zásada rovnosti a důstojnosti. Stejné možnosti využití sociální služby pro cílovou skupinu. Respektujeme uživatele bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
2) Zásada flexibility a individuálnosti. Nabídku programů přizpůsobujeme aktuálním potřebám uživatelů, ke každému uživateli přistupujeme individuálně.
3) Zásada odbornosti a profesionality. Zaměstnanci se průběžně vzdělávají dle ustanovení Zákona o sociálních službách a Směrnic národního velitele.
4) Zásada etického přístupu. Zaměstnanci dodržují zásady Etického kodexu Armády spásy v ČR duchovním přístupem i možností náboženské plurality
5) Zásada nízkoprahovosti a anonymity. Služba je dostupná pro cílovou skupinu ve smyslu času, prostoru, financí, je dobrovolná a anonymní – není vyžadováno prokázání totožnosti uživatele.
6) Zásada dobrovolnosti. Využívání služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež i jednotlivých programů je dobrovolné a nezávazné.
7) Zásada bezplatnosti. Služba je poskytována bezplatně.

 

 

Kontakty:

 

Vedoucí přímé práce
Bc. Kateřina Kršková
tel. 773 770 217
e-mail:
katerina_krskova@armadaspasy.cz 

 

NZDM – centrum Jižní

Sociální pracovnice
Bc. Karolína Chýlková, DiS.
tel. 773 770 218
e-mail: karolina_chylkova@armadaspasy.cz

 

NZDM – centrum Husova

Sociální pracovnice
Veronika Vyoralová, DiS.
tel. 773 770 244
E-mail: veronika_vyoralova@armadaspasy.cz

 

Ke stažení: Veřejný závazek

 

Poskytování služby je umožněno díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí, Statutárního města Přerov, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a společnosti Albert.

Znak města

msmt-logo

nfa-logotyp-4f041b60548ea_0

loga_rada_b_s_textem_2_6

Zpět na pobočku Přerov