Projekt Nejdřív střecha v Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše zdárně pokračuje

listopad 2016 – červen 2017

Uplynul další půlrok, a je zde znovu období zúčtování. Rádi bychom se proto ohlédli za obdobím listopad 2016 až červen 2017, a zrekapitulovali, kolika lidem jsme prostřednictvím projektu Nejdřív střecha, pomohli. Spolupráce s organizací Naděje, která je zároveň v úzkém kontaktu s panem Vojtěchem Sedláčkem, patronem a iniciátorem projektu, funguje výborně, proto nemáme sebemenší důvod, ve vzájemné spolupráci nepokračovat i nadále.
Za výše zmíněné období jsme podpořili 19 osob v nouzi. Většina z nich prošla naší noclehárnou, což pro ně nebyla konečná stanice a plynule se posunuli dále – například na azylový dům, komerční ubytovnu, případně do sdíleného podnájmu. Někteří klienti, stejně jako v období minulém, prošli oběma našimi službami a mnozí z nich ve využívání služeb Armády spásy pokračují i nadále. V tuto chvíli v našich službách, a zároveň i v projektu Nejdřív střecha, pokračují 3 klienti – z nichž 2 na noclehárně a 1 ubytovaný na azylovém domě. Již nyní je ovšem jasné, že v první polovině července budou do projektu zahrnuti další 2 klienti Azylového domu.
Děkujeme, že Vám osudy potřebných, nejsou lhostejné a že v rámci svých možnosti pomáháte druhým. Stejně, jako pan Sedláček, organizace Naděje a také všichni Ti, kteří svou měrou pomohli k tomu, že projekty, jako Nejdřív střecha vůbec existují a mohou fungovat.

Nejdřív střecha: listopad 2016 – červen 2017 (příklad praxe)

Typický klient, zařazený do projektu Nejdřív střecha, bývá většinou osoba přímo z ulice, která toho času nevyužívá žádnou sociální službu u žádné organizace a která je na ulici relativně krátkou dobu. Příčinou, proč se osoba na ulici ocitla, může být cokoliv. Mezi nejčastější příčiny však patří dluhová past, nemožnost splácet své závazky, úmrtí v rodině, ztráta dlouhodobého zaměstnání, nebo třeba změna bytových podmínek (majitel například prodá svoji nemovitost, má s ní jiné záměry, apod.). Taková osoba pak musí svou nastalou situaci nějakým způsobem řešit. Pokud je osoba toho času bez jakéhokoliv příjmu a zároveň nemá žádné finanční rezervy, je nezbytné si v první řadě obstarat pravidelný příjem. V takovém případě bývá nejrychlejší variantou evidence na Úřadě práce a vyřízení dávek v hmotné nouzi. Pokud je tedy naše osoba zaevidovaná na Úřadě práce a má zažádáno o přiznání dávek v hmotné nouzi, respektive Příspěvku na živobytí, může být zahrnuta do projektu Nejdřív střecha. Od té chvíle začíná využívat jednu ze služeb Armády spásy (noclehárnu, nebo azylový dům) – typicky se však jedná v první řadě o noclehárnu, a to až do té chvíle, než je daný příjem přiznán, a než danou dávku osoba reálně obdrží. Někdy to bývá několik dnů, jindy se na obdržení dávky čeká klidně celý měsíc. Ať tak, nebo tak, daná osoba má po tuto dobu zajištěný nocleh/ubytování, v rámci našich sociálních služeb, zdarma. V praxi to pak znamená jediné – jakmile osoba obdrží první dávku v hmotné nouzi, je poté již schopná si nocleh na noclehárně hradit sama, a je proto z projektu Nejdřív střecha vyřazena. Častěji se však stává to, že daná osoba má zároveň zájem postoupit z noclehárny na vyšší stupeň sociální služby, a to na azylový dům. Pakliže se tak stane a naší osobě se podaří domluvit si nástup na azylový dům ještě dříve, než obdrží první dávku v hmotné nouzi, může být současně s nástupem na azylový dům, vyřazena z projektu Nejdřív střecha, začít bydlet na azylovém domě s tím, že ubytování poté již začne hradit ÚP prostřednictvím Doplatku na bydlení. V tu chvíli má osoba zajištěné ubytování, stálý příjem a může za pomoci sociální pracovnice např. hledat stálé zaměstnání, bydlení na komerční ubytovně, podnájem, nebo hledat jakékoliv další cesty a způsoby, jak se navrátit zpět do normálního života. V takovém případě i samotné zařazení osoby do projektu Nejdřív střecha splnilo svůj účel a může se tedy považovat za úspěšné.

NC_9

Mgr. Tomáš Rebeka,
sociální pracovník, vedení projektu Nejdřív střecha
http://www.nejdrivstrecha.cz/
T: 220 184 011
E: tomas_rebeka@armadaspasy.cz