Výzva národního velitele

Vážení příznivci Armády spásy,

již bezmála 30 let poskytuje Armáda spásy pomocnou ruku lidem, kteří se ocitli v nouzi. Působíme již v 16 městech České republiky a jsme největším poskytovatelem sociálních služeb pro lidi bez domova.

Této skupině lidí pomáháme mimo jiné v oblasti péče o zdraví a dlouhodobě usilujeme o zpřístupnění zdravotní péče lidem na ulici. Velmi často se v terénu setkáváme s osobami ve špatném zdravotním stavu. Poskytujeme jim kromě sociálních služeb i potraviny, hygienické potřeby, ošacení, ale i základní zdravotní ošetření. Zdravotní stav ve většině případů vyžaduje ošetření přímo na místě, klienti často nejsou schopni dostavit se k  ošetření do zdravotnického zařízení. Především v zimním období se zvyšuje počet ošetření, zejména omrzlin. Že je o zdravotní péči ze strany osob bez přístřeší zájem dokazuje i fakt, že v loňském roce navštívilo ordinaci zdravotní sestry při azylovém domě na Praze 7 téměř 1200 lidí bez domova.

Právě pro účely terénní zdravotní péče jsme se rozhodli zakoupit speciálně uzpůsobené vozidlo, v rámci kterého budeme schopni poskytovat kvalitní zdravotní ošetření a další potřebnou pomoc přímo na místě.

Bude mi potěšením, pokud se připojíte k Armádě spásy a pomůžete nám shromáždit poslední část finančních prostředků na nákup vozidla pro zdravotní péči. Přispějte prosím částkou podle svých možností.

Vážím si Vaší spolupráce a předem děkuji za jakýkoliv dar.

S úctou a přáním Božího požehnání

major Teunis T. Scholtens
národní velitel Armády spásy
v České republice a na Slovensku

 

CHCI PŘISPĚT