Alianční týden modliteb

Alianční týden modliteb je celosvětově rozšířená akce evangelických a evangelikálních církví, která je zaměřená na společné modlitby napříč různými církvemi. Tato denominační modlitební iniciativa je pořádána již od roku 1856 a je příležitostí pro křesťany různých denominací, sborů a farností v jednotlivých městech začít společně nový rok v modlitbách, modlit se za sebe navzájem, za svá města, šíření evangelia a aktuální témata.

Tento rok připadá Alianční týden modliteb na 9. – 16. ledna a církev Armády spásy se do něj zapojí v Brně, Přerově, Krnově a Havířově.

„V pondělí 10. ledna bude por. Igor Mamojka kázat v církvi Slovo života na téma Šabat a Boží zaopatření. V úterý 11. ledna se sborový důstojník Armády spásy Albín Vágai zapojí v kostele Českobratrské církve evangelické na téma Šabat – žít podle Božího rytmu. V Krnově bude probíhat společná modlitba spojená s úvodním slovem každý den v jiné církvi, v Armádě spásy se bude jednat o středu 12. ledna. Havířov se zapojí stejně jako v loňském roce online formou,“ říká por. František Pekárek, národní ředitel sborové práce Armády spásy.