Armáda spásy startuje novou kampaň Ošetřenka

Armáda spásy během let své práce zaregistrovala stále rostoucí potřebu přizpůsobené zdravotní péče o lidi bez domova. Tato skupina obyvatel totiž oproti běžné populaci vykazuje zhoršený zdravotní stav, zároveň ale naráží na bariéry na straně běžných zdravotnických zařízení, což lidem bez domova často znemožňuje čerpat adekvátní zdravotní péči. Proto Armáda spásy spouští novou kampaň Ošetřenka. Jedná se o poukaz v hodnotě 250 Kč, díky kterému je možné člověku bez domova zajistit ošetření v ordinaci praktického lékaře Armády spásy.

Po skončení pilotního projektu ordinací pro chudé budou v České republice chybět na zdravotní péči pro lidi bez domova miliony, přesto je nutné, aby pro ně byla dostupná. Tomu chce Armáda spásy pomoci právě novou kampaní Ošetřenka.

„Díky jedné Ošetřence můžeme pacienta vyšetřit a vystavit mu lékařský posudek, zdravotní průkaz, vypsat posudek do domova pro seniory a další služby. Můžeme mu ošetřit rány, ať již akutní či chronické, a to různého rozsahu. Můžeme vyšetřit a léčit nepojištěného pacienta s akutními běžnými potížemi. Můžeme uhradit doplatek za léky, udělat základní gynekologické poradenství či provést těhotenský test nebo screening pohlavně přenosných chorob rychlotestem. Díky dvěma Ošetřenkám pak můžeme provádět preventivní prohlídky, laboratorní vyšetření nepojištěného pacienta či předoperační vyšetření. Díky pěti až deseti Ošetřenkám můžeme ošetřit hygienicky zanedbaného pacienta napadeného parazity či vyšetřit a léčit nepojištěného pacienta se závažnými zdravotními problémy, jako je například podezření na onkologické onemocnění, cukrovka a další,“ říká MUDr. Andrea Pekárková, lékařka Armády spásy.

Lidé bez domova nejčastěji trpí kožními chorobami, nemocemi horních cest dýchacích či různými přenosnými chorobami. Častý je i výskyt psychiatrických onemocnění, která jsou u této skupiny obyvatel vysoko nad republikovým průměrem. Lidé bez domova se také stále častěji stávají oběťmi psychického a fyzického násilí a sexuálních útoků a oproti obecné populaci je u nich častější výskyt předčasných úmrtí.

Armáda spásy se dlouhodobě snaží snižovat bariéry v přístupu ke zdravotní péči pro osoby bez přístřeší jak ze strany pacienta, tak ze strany zdravotnických zařízení. V terénu probíhá základní zdravotní poradenství, první pomoc, příprava pacienta na vstup do zdravotnického zařízení a asistence s naplňováním diagnosticko-léčebného procesu. Jednou z klíčových odpovědí na potřebu zdravotní péče osob bez domova byl vznik specifických ordinací praktického lékaře. Na začátku roku 2018 byla otevřena Ordinace pro chudé v Ostravě, na začátku roku 2022 Ordinace pro chudé v Praze a usilujeme o otevření ordinace v Brně. Domovy Přístav jsou pak odpovědí Armády spásy na potřebu dlouhodobé zdravotně-sociální stabilizace seniorů na ulici nebo osob bez přístřeší s tělesným i duševním handicapem.

„Ordinaci v Brně jsme připraveni otevřít. Čelíme ovšem dlouhodobému problému, který spočívá v nedostatku lékařů. V tomto ohledu je zásadním problémem mimo jiné i financování zdravotního personálu v sociálních službách. Netýká se to tedy pouze lékařů, ale i zdravotních sester, kterých máme například v Praze ve službě Přístav také nedostatek,“ hodnotí Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy.

Ordinace pro chudé je určena především osobám bez domova, sociálně vyloučeným menšinám, ale i osamělým seniorům či klientům azylových domů. Je centrem, kam mohou odeslat pacienty jiná zdravotnická zařízení, která na ně nejsou připravena, například kvůli absenci dokladů, nedostatečné osobní hygieně či problémům se zdravotním pojištěním.

Ordinace pro chudé v Praze poskytla od začátku letošního roku do poloviny května zdravotní služby celkem 430 osobám, mnohým z nich opakovaně a návazně. Průměrně zde ošetří 15 osob za den. Ordinace pro chudé v Ostravě pak poskytla do poloviny května letošního roku zdravotní služby celkem 2013 osobám a průměrně ošetří 30 lidí denně. V Domovech Přístav, které se nachází v Praze, na dvou místech v Ostravě, v Šumperku a Frýdku-Místku byla od 1. ledna do 31. prosince 2021 poskytnuta zdravotní péče celkem 245 klientům.

Ordinace pro chudé chce především zajistit dostupnost a vytvořit možnosti zdravotní péče pro osoby bez domova. Důraz je kladen na zajištění ambulantní zdravotní péče, která je přizpůsobena specifickým potřebám lidí bez domova v oblasti fyzického i duševního zdraví. I v této snaze může veřejnost Armádě spásy pomoci na www.osetrenka.cz.


Tisková zpráva