Armáda spásy zahájila práci v novém městě Frenštát pod Radhoštěm

V lednu se Armáda spásy rozšířila o svou 14. pobočku.  Jde o sociální službu Prevence bezdomovectví  ve městě Frenštát pod Radhoštěm Moravskoslezském kraji. Zde najdou pomoc lidé bez domova i to, kterým jeho ztráta hrozí. Slavnostního zahájení  14. ledna se zúčastnil národní velitel Armády spásy pplk. Frank Gjeruldsen, oblastní ředitel Bc. Tomáš Surovka, náměstek hejtmana MS-kraje Jiří Navrátil, MBA, a také starosta města Frenštát Ing. Miroslav Halatin.
Posláním sociální služby Prevence bezdomovectví ve Frenštátě pod Radhoštěm je nabídnout individuální podporu a pomoc v nepříznivé sociální situaci jednotlivcům a rodinám ohroženým ztrátou bydlení nebo u nichž ke ztrátě bydlení již došlo. Sociální služba podporuje uživatele v aktivní účasti při řešení jeho nepříznivé životní situace, kdy rozvíjí jeho schopnosti a dovednosti při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních záležitostí s cílem opětovného začlenění do společnosti a snížení rizika spojeného s dosavadním způsobem života.
Starosta města Ing. Halatin uvedl důvod vzniku této služby a také ocenil dobrou práci Armády spásy:  „Mám určitou zkušenost s Armádou spásy, a sice z mého předešlého působení v Kopřivnici. Proto je to pro mě velice věcná reference na činnosti, které umí udělat naprosto perfektně, profesionálně, bez možných negativních dopadů. Pro všechny typy lidí, kteří potřebují sociální pomoc, je to obrovské plus.“
Podobně se vyjádřil také náměstek hejtmana Jiří Navrátil, MBA: „Oslovilo nás město s tím, že by chtělo rozšířit službu pro bezdomovce a lidi bez přístřeší a nabídlo nám, že by tuto smlouvu chtělo uzavřít s Armádou spásy. Toto jsme přivítali, protože Armádu spásy známe z území celého Moravskoslezského kraje, kde poskytuje služby právě pro lidi bez domova.“
Národní velitel ppl. Frank Gjeruldsen ve svém proslovu zmínil příběh muže, který se stal shodou nešťastných okolností bezdomovcem a vyzval ke spolupráci.: „Existuje mnoho důvodů, proč jsme takoví, jací jsme. A kdo jsme my, abychom posuzovali naše bližní? Pojďme se dát dohromady, ať nabídneme pomocnou ruku těmto lidem. Těšíme se, že rady budeme moci rozvíjet a budeme užiteční, jak nejlépe to bude možné.“
Na závěr převzala armádní prapor pro město Frenštát ředitelka nové služby Mgr. Petra Morcinková spolu s důstojníkem Armády spásy Petrem Kováčikem.

Alena Válková