Další příběh s dobrým koncem

Paní F. do 38 let žila běžným způsobem života. V roce 2018 bydlela s přítelem v podnájmu a plánovaně otěhotněla. Vše v jejím životě fungovalo do doby, než partner v září 2018 nastoupil do výkonu trestu odnětí svobody.

Z dřívější doby měl partner podmínku, kterou porušil. Po této události neměla paní F. kde bydlet. Podnájemní smlouva byla vedena na partnera a ona musela byt opustit.

Obrátila se tedy o pomoc na Armádu spásy, kde si jí díky službě Prevence bezdomovectví mohli věnovat. Nejdříve se vzájemná spolupráce zaměřovala na zajištění akutního bydlení a řešení jejích příjmů. V té době totiž mohla vzhledem k rizikovému těhotenství chodit pouze na občasné brigády.

Na konci roku 2018 přijala paní F. nabídku své rodiny, že u nich může bydlet. V rodině ale panovaly napjaté vztahy, které vyvolával jeden z jejích členů a paní F. byla v neustálém psychickém napětí. To ji nakonec donutilo byt opustit.

Na začátku roku 2019 začala paní F. bydlet v Azylovém domě pro matky s dětmi v Brně, kde se jí narodilo dítě. V tuto dobu paní F. již intenzivně spolupracovala se službou Prevence bezdomovectví na získání tréninkového bytu. Spolu se sociální pracovnicí se pokoušely vyřídit všechny dokumenty, které jsou podstatné pro podání žádosti o tréninkový byt, to se nakonec povedlo. Současně paní F. také intenzivně řešila problémy se získáním dávek z Úřadu práce. S podporou sociální pracovnice se jí povedlo dávky vyřídit a krátce poté získala tréninkový byt, kam se nastěhovala v září 2019.

Od té doby se ve spolupráci se sociální pracovnicí pokoušela získat obecní byt. Vyřídila si žádost o zařazení do evidence žadatelů u několika městských částí. Snažila se co nejintenzivněji chodit na prohlídky bytů, dokládala všechny potřebné dokumenty a žádala o konkrétní byty.

V srpnu 2020 obdržela rozhodnutí o přidělení obecního bytu od městské části Brno-střed s možností nastěhování od 1. září 2020. Pustila se tedy do vyřizování všeho potřebného pro možnost nastěhování. Vzhledem k velkému úsilí paní F. se vše podařilo vyřídit v termínu a spolu se šestnáctiměsíčním dítětem se tak mohla nastěhovat.

Paní F. si nyní byt postupně zařizuje a nadále spolupracuje s Armádou spásy, aby se mohla zcela zapojit do běžného života a naprosto se osamostatnila od podpory sociálních služeb.

Nyní má v plánu, že si díky podpoře matky, která jí pohlídá dítě, a podpoře sociální pracovnice, najde vhodnou brigádu, aby vylepšila rodinný rozpočet. Poté, co bude moci dítě nastoupit do mateřské školy, si chce najít stálou práci.

Mgr. Ivana Kudělová
Ředitelka Centra sociálních služeb Staňkova, Brno