Děkujeme Nadačnímu fondu Albert

V roce 2017 podpořil Nadační fond Albert prostřednictvím svého grantového programu Bertík pomáhá 2017 projekt NZDM v Přerově s názvem „Kroužek vaření 2017“.

V rámci projektu probíhalo několik aktivit, které byly zaměřeny na praktické i teoretické vzdělávání uživatelů NZDM v oblasti hospodaření, hygieny, společenského chování a zdravého životního stylu. Uživatelé NZDM, kteří se projektu zúčastnili, pocházejí převážně z vyloučených lokalit, azylových domů a ubytoven. Věříme, že znalosti a dovednosti, které získali v rámci projektu, mohou přispět ke zkvalitnění jejich života, případně i života jejich rodin a blízkého okolí. Děkujeme!