Díky Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové prošli zaměstnanci Přístavu Frýdek – Místek speciálním vzděláváním

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové podpořil Domov Přístav ve Frýdku – Místku částkou 50 000 Kč. V rámci projektu, který nadace podpořila, prošlo pět pracovníků přímé péče základním a navazujícím kurzem bazální stimulace. Využíváním konceptu bazální stimulace můžeme zkvalitnit péči uživatelům, kteří jsou částečně či zcela imobilní, trpí akutním či chronickým onemocněním nebo různými druhy demencí. Koncept Bazální stimulace podporuje v nezákladnější (bazální) rovině lidské vnímání a komunikaci.

V rámci projektu byly rovněž realizované supervize dle aktuálních potřeb pracovníků v návaznosti na práci s uživateli. Supervize podpořily pracovníky při získání nového pohledu na potřeby uživatele, využití vlastních zdrojů, při řešení problémových situací v péči o uživatele, porozumění uživateli, zvýšení jeho důstojnosti a tím zkvalitnění péče o takového člověka.

Mgr. Petra Morcinková, Dis.