Dny proti chudobě, Ostrava 2020

Armáda spásy a Charita Ostrava již 15 let realizují Dny proti chudobě v Ostravě. Cílem je upozornit na téma chudoby a sociálního vyloučení, s nutností podpory těm, kdo jsou jím ovlivněni. Letos se nekonají tradiční veřejné akce pro veřejnost i klienty. Přesto je téma chudoby velmi aktuální.

Tomáš Surovka – oblastní ředitel Armády spásy v Moravskoslezském kraji
František Pekárek – důstojník Armády spásy v Ostravě
Judita Kachlová – vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Armády spásy
Judita Kachlová – vedoucí Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Armády spásy
Judita Kachlová – vedoucí Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Armády spásy
Martin Pražák – ředitel Charita Ostrava