Do tradičního kotlíku můžete přispět i letos

Naše tradiční, vánoční kotlíková sbírka je v letošním roce značně omezena. Z důvodu covidových opatření a bezpečnosti jsme byli nuceni ji pojmout jinak.
Pokud tedy chcete do kotlíku přispěli, můžete prostřednictví bankovního převodu na účet veřejné sbírky 289515442/0300 na provoz a činnost Komunitních center. Děkujeme!