Duchovní péče jako součást péče o celého člověka

V Armádě spásy věříme, že nejlepší formou pomoci je péče o celého člověka, tedy jak o tělo a mysl, tak i o ducha, proto v rámci sociálních služeb nabízí naši kaplani také duchovní péči. Ta je určena všem, bez ohledu na vyznání.
Kaplanská služba vypadá hodně nenápadně, není vystavena záři reflektorů. Duchovní, kteří ji dělají, jsou zpravidla pokorní lidé, kteří neupozorňují na sebe, ani na svou práci. Nicméně pro ty, kteří ji využívají, je nesmírně důležitá a bez ní si nemohou představit svůj život.


Co obsahuje péče o celého člověka?

Péči o tělo: Dobré zdraví a fyzická pohoda jsou základní potřeby, které je třeba naplnit ještě před tím, než se řeší ostatní problémy.

 • lékařské prohlídky
 • přístřeší
 • jídlo, pití
 • hygiena
 • oblečení

Péči o mysl: Většina nově příchozích má psychologické a emocionální problémy, které je třeba řešit, aby se mohli vrátit do normálního života a opět prožívat radost.

 • sociální poradenství / služby
 • psychologické poradenství
 • programy zaměřené na alkoholismus a další závislosti
 • příležitosti k sebe-zdokonalení

Péči o ducha: Duchovní péče je péče, která rozpoznává potřeby lidského ducha v době, kdy čelí traumatu, nemoci nebo zármutku, a na tyto potřeby reaguje. Může znamenat i potřebu nalezení smyslu, vlastní hodnoty, sebevyjádření, podpory ve víře, případně touhy po obřadu či modlitbě, svátosti, nebo jen vnímavého posluchače.

V rámci duchovní péče nabízíme:

 • Bohoslužby (v modlitebně): Shromáždění v neděli nebo uprostřed týdne – nabízejí každému ubytovanému, jakékoliv víry či vyznání, možnost poznat, že Bůh je ten, který odpouští.
 • Neformální duchovní vedení: Vždy je možné zavolat kaplana nebo pastoračního pracovníka, aby byl nápomocen. Na každém středisku je k dispozici obětavý důstojník / člen Armády spásy, se kterým je možné se spojit.
 • Biblické hodiny / studium: Mužům a ženám představí bohatství a inspiraci Písma. Bible se může stát hlavním zdrojem posily a povzbuzení.
 • Ranní ztišení: Mohou se konat denně. Zahájit den chvilkou modlitby a duchovním zamyšlením může lidem pomáhat v průběhu celého dne.
 • Aktivizační programy: Například hry, pečení, vycházky, ruční práce. Pomáhají vzájemně se poznat, utvořit vztah a atmosféru pro další, osobnější rozhovory.

Přečtěte si také rozhovor s jedním z našich kaplanů. ZDE


Na to chci přispět