Dům pod svahem v Havířově podpořila nadace OKD

Nadace OKD dlouhodobě podporuje službu Domu pod svahem s Havířově. V současné době je u konce projekt, díky kterému jsme mohli docílit zlepšení vybavenosti služby. Ta funguje od roku 2009 a většina vybavení pochází právě z této doby, popř. je ještě dědictvím po předchozích majitelích. Mnohé vybavení je proto již opotřebované a v běžném rozpočtu služby na něj v předchozích letech mnoho nezbývalo. Jednalo se především o nákup postelí a šatních skříní, výměnu sociálního zařízení a podlahových krytin.

Cílovou skupinou jsou lidé bez domova, kteří se u nás doléčují ze své závislosti na alkoholu či hráčských aktivitách. Tito uživatelé hledají cestu a podporu v přijetí trvalé abstinence pro svůj život. Ze služby odcházejí jako abstinující absolventi, kteří mají svou práci, své bydlení, splácejí závazky vůči třetím osobám, mají navázány vztahy s lidmi z nezávadového prostředí a smysluplně tráví svůj volný čas.

V současné době všichni absolventi programu pobytové služby Domu pod svahem odcházejí do zajištěných bytů, a zároveň ti, kterým to dovoluje zdravotní stav a věk, se připravují na zaměstnání formou rekvalifikace. Dobrou zprávou je také to, že polovina našich klientů během programu řeší své dluhy, a asi ¾ odmítla nabídku alkoholu.

nokd_logo_horizontalni