Krnovský azylový dům má díky rekonstrukci první samostatnou bytovou jednotku

Tisková zpráva

Maminkám s dětmi nabízí Armáda spásy v Krnově azylové bydlení. Plánuje zde kompletní rekonstrukci, díky které se tato sociální služba zkvalitní a maminky budou mít větší soukromí i pohodlí. Hotová je první samostatná bytová jednotka, její vybudování přišlo na 1,25 milionu korun. Moravskoslezský kraj tento projekt podpořil 1 milionem korun, 250 tisíc zaplatila Armáda spásy z vlastních zdrojů.

„Maminka, která má existenční potíže, prožívá nesmírně náročné období. Je naší povinností těmto ženám a jejich dětem pomoci a vytvořit jim vhodné prostředí k životu. Proto Moravskoslezský kraj přispěl Armádě spásy milion korun, aby mohl být azylový dům postupně přetvořen na bytové jednotky, které maminkám s dětmi nabídnou větší soukromí, umožní matce samostatně hospodařit a starat se o své děti. Tato sociální služba napomáhá matkám získat dovednosti, aby se mohly vrátit do samostatného běžného života,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil, který symbolicky předal klíče od nového bydlení řediteli Armády spásy a poděkoval zaměstnancům za jejich práci pro lidi v těžké životní situaci.
„Díky podpoře Moravskoslezského kraje a dotačního Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb jsme v období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020 mohli realizovat první etapu rekonstrukce Azylového domu pro matky s dětmi. Cílem je kompletní rekonstrukce Azylového domu pro matky s dětmi na 9 bytových jednotek po etapách. V první etapě se podařilo zpracovat kompletní projektovou dokumentaci na rekonstrukci celé budovy, získat stavební povolení a realizovat rekonstrukci části prostor na jednu bytovou jednotku velikosti 1+1 s bezbariérovým přístupem,“ řekl ředitel Armády
spásy v Krnově Jiří Ivanov
s tím, že kompletní rekonstrukce za zhruba 10 milionů korun by mohla být hotová napřesrok. Bude ovšem nutné dořešit financování a další potřebné náležitosti.
Symbolického předání klíčů od nového bytu se zúčastnil také starosta Krnova Tomáš Hradil. Vyjádřil vděčnost za práci Armády spásy ve městě a popřál, aby vedení i zaměstnanci stále udržovali dobrý „tah na branku“ v poskytování a zkvalitňování služeb potřebným.
Azylový dům pro matky s dětmi aktuálně disponuje kapacitou pro 9 matek a 21 dětí. Za rok službu azylového domu využije přibližně 20 matek a 40 dětí. Věkové rozmezí dětí je široké, od novorozeňat po dospívající. Děti různého věku vyžadují různou péči v různé míře, která klade také své požadavky na prostředí, ve kterém vyrůstají. Azylové ubytování představuje řadu pokojů, společné sociální zázemí, kulturní místnosti a
kuchyňky.