Aktuální akce

Aktuální akce
Informace k přihlášení do interního vzdělávání formou mentoringu

Účastníci obdrží Potvrzení o účasti, které lze zahrnout do „povinného“ vzdělávání určeného Zákonem 108/2006 Sb.

Vzdělávání je pro pracovníky AS bezplatné.
Jízdné hradí vysílající OJ.

Téma:  Klient bez peněz

Místo:  Ostrava, Holvekova 38

Datum:  3.10.2018

Čas:  9:30 – 15:30 (8 VH)

Mentoři: Tomáš Kolondra, Jan Hamal

Cílová skupina/ určeno pro:  pracovníky v přímé práci (SP, PvSS, VPP) Prevence bezdomovectví, terénních služeb, SAS, SASRD a ambulantních služeb.

Cílová kompetence: účastníci se budou sdílet s ostatními, jak motivují klienta k řešení jeho finanční situace, jak zmapovat finanční situaci klienta, a jak mu efektivně pomoci.

Počet míst je omezen (max. 12) a rozhoduje pořadí a cílová skupina přihlášených, termín pro podání přihlášek je 25.9.2018.

Součástí vzdělávání je pitný režim a oběd.

Prosím o zprostředkování této informace kolegům z cílové skupiny.

Přihlásit se můžete na této adresehttps://goo.gl/forms/xPSYOvyTHPzzQZ1F2
 

 

 

 

 

Zpět na Interní vzdělávání.