Aktuální akce

Aktuální akce
Informace k přihlášení do interního vzdělávání formou mentoringu


Účastníci obdrží Potvrzení o účasti, které lze zahrnout do „povinného“ vzdělávání určeného Zákonem 108/2006 Sb.

Vzdělávání je pro pracovníky AS bezplatné.
Jízdné hradí vysílající OJ.

Téma:  Bez vztahu to nejde aneb vztah jako nástroj úspěchu.

Místo:  Ostrava, Holvekova 38

Datum:  7.11.2018

Čas:  9:30 – 15:30 (8 VH)

Mentoři: Jan Vincenc, Tomáš Kolondra

Cílová skupina/ určeno pro:  pracovníky Přístavů.

Cílová kompetence: účastníci mentoringu pojmenují možná úskalí a přínosy při budování vztahu s klientem. Společně se zamyslí nad tím, jak tento vztah udržet a rozvíjet tak, aby byl prospěšný klientovi v naplňování jeho potřeb a cílů.

Počet míst je omezen (max. 12) a rozhoduje pořadí a cílová skupina přihlášených, termín pro podání přihlášek je 31.10.2018.

Součástí vzdělávání je pitný režim a oběd.

Prosím o zprostředkování této informace kolegům z cílové skupiny.

Přihlásit se můžete na této adresehttps://goo.gl/forms/My2PDm9PY4TdYWsH3
Informace k přihlášení do interního vzdělávání formou mentoringu.


Účastníci obdrží Potvrzení o účasti, které lze zahrnout do „povinného“ vzdělávání určeného Zákonem 108/2006 Sb.

Vzdělávání je pro pracovníky AS bezplatné.
Jízdné hradí vysílající OJ.

Téma:  Bez vztahu to nejde aneb vztah jako nástroj úspěchu.

Místo:  Praha (ústředí), Petržílkova 2565/23

Datum:  14.11.2018

Čas:  9:30 – 15:30 (8 VH)

Mentoři: Jan Hamal, Lenka Sadilová

Cílová skupina/ určeno pro:  pracovníky v přímé práci (SP, PvSS, VPP) ambulantních služeb (NZDM, PB, SAS), zaměstnance ústředí a duchovní.

Cílová kompetence: účastníci mentoringu pojmenují možná úskalí a přínosy při budování vztahu s klientem. Společně se zamyslí nad tím, jak tento vztah udržet a rozvíjet tak, aby byl prospěšný klientovi v naplňování jeho potřeb a cílů.

Počet míst je omezen (max. 12) a rozhoduje pořadí a cílová skupina přihlášených, termín pro podání přihlášek je 7.11.2018.

Součástí vzdělávání je pitný režim a bageta na oběd.

Prosím o zprostředkování této informace kolegům z cílové skupiny.

Přihlásit se můžete na této adresehttps://goo.gl/forms/eWP09LZExQkrUX1s2

 

 

 

 

 

Zpět na Interní vzdělávání.