Oslavy 25 let Vězeňské duchovní péče v ČR

Dne 26.11. 2019 se zástupci Armády spásy zúčastnili slavnostního setkání u příležitosti 25 výročí vzniku a začátku práce Vězeňské duchovenské péče v České republice.
Vězeňská duchovenská péče je křesťanské ekumenické sdružení zahrnující kaplany věznic a dobrovolníky, kteří poskytují duchovní péči a doprovázení vězněným osobám a jejich rodinným příslušníkům i zaměstnancům Vězeňské služby ČR.
Slavnostního setkání ve Staroměstské radnici v Praze za zúčastnila mjr. Ardi van Hattem, kpt. Mojmír Coufal a kpt. Jana Coufalová
Armáda spásy je zapojená do služby VDP ji od jejího počátku. Řada kolegů, důstojníků i laiků se účastnilo a účastní služby odsouzeným, případně i jejich rodinám. Odsouzeným nabízíme v první řadě duchovní službu a pomoc, a podle potřeba a našich možností také pomoc materiální, nebo pomoc při hledání ubytování po ukončení trestu. Odsouzení si mohou dopisovat s důstojníkem, pověřeným službou nebo s laiky, kteří jsou zapojeni do této služby. Důstojníci také navštěvují jednotlivé věznice a mají osobní rozhovory s odsouzenými, a podle možností také ve vězením děláme Bohoslužby.
Armáda spásy kromě duchovní služby a pomoci při ukončení trestu také zasílá balíky odsouzeným, kteří nemají jinou možnost, jak potřebné věci dostat. Zasíláme zejména hygienické potřeby, psací potřeby, brýle na čtení a baterie do hodinek. Zasíláme také potraviny těm, kdo nemají vůbec nikoho. Také zasíláme běžné oblečení a oblečení na výstup z věznice.