Prevence bezdomovectví

Prevence bezdomovectví

Poslání

Posláním služby Armády spásy Prevence bezdomovectví je vyhledávat a spolupracovat s osobami bez přístřeší a osobami, které jsou ztrátou bydlení ohrožené na řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba napomáhá těmto osobám využít vlastní možnosti a síly ke zvládání životních situací zejména v oblasti bydlení. Služba je poskytována v jim známém prostředí a směřuje k jejich začlenění do společnosti.

Kontakty

  • Telefon na ředitele: 737 215 431
  • E-mail: marcela.stryjova@armadaspasy.cz
  • Adresa (místo poskytování služby): Trnkova 320, 735 81 Bohumín-Pudlov

Kontakty a kontaktní doba

Veřejný závazek

Ochrana osobních údajů: