Prevence bezdomovectví

Prevence bezdomovectví

Poslání služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

Posláním služby Armády spásy Prevence bezdomovectví je vyhledávat a spolupracovat s osobami bez přístřeší a osobami, které jsou ztrátou bydlení ohrožené na řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba napomáhá těmto osobám využít vlastní možnosti a síly ke zvládání životních situací zejména v oblasti bydlení. Služba je poskytována v jim známém prostředí a směřuje k jejich začlenění do společnosti.

Cíle služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

Hlavní cíl: Kontaktování osob žijících rizikovým způsobem života nebo které jsou tímto ohroženy, prostřednictvím následujících kroků uživatel získává dovednosti, které snižují rizika spojené s jeho způsobem života.

Kroky:

  1. uživatel získal bydlení
  2. uživatel si udržel bydlení
  3. uživatel samostatně jedná s úřady, zdravotnickými a výchovnými zařízeními a dalšími právnickými nebo fyzickými osobami – umí si vyřídit běžné záležitosti
  4. uživatel má zaměstnání
  5. uživatel umí hospodařit s finančními prostředky
  6. uživatel zná svá práva a povinnosti, dodržuje závazky
  7. uživatel má informace o možnostech řešení své situace a dostupných sociálních službách.

Zásady poskytování služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

  • INDIVIDUALITA – Respekt k individualitě člověka. S každou osobou je jednáno jako s jedinečnou bytostí. Zaměstnanec respektuje a má úctu k ojedinělosti zájemce či uživatele služby.
  • KŘESŤANSKÉ ZÁSADY – Klademe důraz na důvěru a odpuštění. Vnímáme člověka jako Boží stvoření, které má ve svém základu dobro. Snažíme se vnímat člověka skrze jeho budoucnost, a nelpíme na minulosti.
  • ODBORNOST ZAMĚSTNANCŮ – prohlubování vědomostí v oblasti sociálního bydlení (konference, orientace v novinkách týkající se sociálního bydlení).

Cílová skupina služby Armády spásy Prevence bezdomovectví:

Osoby bez přístřeší a osoby, které jsou ztrátou bydlení ohrožené, starší 18-ti let, které nejsou schopny řešit tuto situaci vlastními silami.

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ

Kontakt:

Adresa:
Armáda spásy v České republice, z. s.

Prevence bezdomovectví Bohumín
Trnková 320
735 51  Bohumín – Pudlov

Mgr. Marcela Stryjová – ředitel, 737 215 431, marcela.stryjova@armadaspasy.cz

Mgr. Iveta Malíková – vedoucí sociální služby 773 770 140, iveta.malikova@armadaspasy.cz

vedoucí přímé práce – 773 770 374, tomas.himmer@armadaspasy.cz

sociální pracovník – 773 770 385, dana.skarupova@armadaspasy.cz
sociální pracovník – 773 770 373, pavla.barnisinova@armadaspasy.cz

Kontaktní doba:
– Úterý: 8:30 – 11: 30, 12:30 – 17:00
– Mimo tuto dobu probíhají v pracovních dnech terénní práce a schůzky dle individuální domluvy.

Záznamy o činnosti