Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poslání:

Posláním sociálně aktivizační služby je poskytovat bezplatnou pomoc, podporu a poradenství rodinám s dětmi v Havířově a dostupném okolí při řešení jejich nepříznivé sociální situace (v oblastech bydlení, financí, krize, výchovně vzdělávacích problémů,…).

 

Okruh osob:

Službu poskytujeme rodinám (i osamělému rodiči) s dětmi a osobám, které mají dítě svěřeno do své péče. Dále poskytujeme službu rodičům, kterým byly děti odebrány a kteří usilují o svěření dětí zpět do své péče.

 

Cíl služby:

Cílem sociálně aktivizační služby je, aby rodiny s dětmi dokázaly samostatně řešit svou nepříznivou sociální situaci. Tohoto cíle dosahujeme prostřednictvím poskytování podpory a pomoci rodinám:

 • s řešením bytové problematiky
 • s řešením finančních problémů
 • s překonáním tíživé situace (rozvod, rozchod, aj.)
 • se vzdělávacími a výchovnými problémy dětí
 • s jednáním v oblasti svých práv, nároků, ale i povinností
 • s dalšími aktivitami podporujícími sociální začleňování

 

Zásady:

 • spolupráce (v týmu pracovníků, s jinými službami, s dalšími organizacemi,…)
 • individuální přístup (poskytování služby dle individuálních a konkrétních potřeb uživatele)
 • nediskriminační přístup (z důvodů věku, barvy pleti, pohlaví, rodinného stavu, vzdělání,…)
 • respektování vlastní vůle uživatele (v rámci provozních a technických podmínek služby)
 • křesťanský přístup (věrohodnost, odpuštění, nabídka života v Kristu)

 

Kontakty

Armáda spásy
Obránců míru 619/3
736 01  Havířov-Šumbark

 

sociální pracovník:

Bc. Denisa Pravdová
tel.: 773 770 175
e-mail: denisa_pravdova@armadaspasy.cz

Zpět na pobočku Havířov

J&T_NF_logo_Coral_RGB   hledáme rodiče