Soc. aktivizační služby pro seniory Havířov-Šumbark

Soc. aktivizační služby pro seniory Havířov-Šumbark

Poslání

Posláním sociálně aktivizačních služeb je pomocí osobních rozhovorů, vzdělávacích a aktivizačních programů vést seniory a osoby se zdravotním postižením z Havířova a dostupného okolí k zachování popř. rozvoji jejich znalostí a dovedností tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí.

 

Okruh oprávněných osob

Službu poskytujeme seniorům od 60 let a osobám se zdravotním postižením od 40 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženy (osamělost, ztráta sociálních návyků, zdravotní omezení,…)

 

Cíl služby

Cílem služby je vést seniory a osoby se zdravotním postižením tak, aby mohli co nejdéle zůstávat ve svém přirozeném prostředí, a posilovat jejich nezávislost prostřednictvím:

 • aktivit pomáhajících zachovávat a rozvíjet jejich znalosti a dovednosti (trénování paměti, stolní hry, práce na PC, apod.)
 • sociálního programu (pomoc s vyřizováním dokladů, pomoc s hledáním přiměřeného bydlení, pomoc s hledáním zaměstnání, pomoc s hospodařením, apod.)
 • zprostředkování a jednání s lékařem, na úřadech, s jinými organizacemi
 • pomoci při udržování kontaktů s rodinou (popř. jejich obnovování) a širší společností

 

Zásady práce

 • nediskriminační přístup (jednání bez předsudků)
 • spolupráce (v týmu pracovníků, s dalšími soc. organizacemi)
 • respekt ke schopnostem a možnostem uživatele (individuální přístup)
 • respektování vlastní vůle uživatele (v rámci provozních a technických podmínek služby)
 • diskrétnost (důvěrné informace nesdělujeme bez souhlasu uživatele třetím osobám)
 • křesťanský přístup (věrohodnost, odpuštění, nabídka života v Kristu)

 

Formy poskytování

 • terénní forma (v přirozeném prostředí seniora či OZP, v Havířově a dostupném okolí)
 • ambulantní forma – Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP, SNP 805/2, Havířov-Šumbark
 • ambulantní forma – Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP, J. Seiferta 8, Havířov – Město

 

Kontakty

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
SNP 805/2
73601 Havířov-Šumbark

 

sociální pracovník: Bc. Pavla Mirková
tel.: 773 770 178
e-mail: pavla_mirkova@armadaspasy.cz

 

Záznam o činnosti

 

Zpět na pobočku Havířov