Vyhlídka – Havířov

Vyhlídka - Havířov

POSLÁNÍ

Služba následné péče „Vyhlídka“ nabízí pomoc ženám a mužům, kteří ukončili léčbu závislosti na alkoholu či hráčských aktivitách a potřebují podporu při zvládání období přechodu z léčby do běžného života a při celkové stabilizaci.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Ženy a muži starší 18-ti let se závislostí na alkoholu či hráčských aktivitách, kteří:

 • řádně dokončili rezidenční léčebný program závislosti (s nejpozdější dobou nástupu do 1měsíce od ukončení léčby)

 • pro svou stabilizaci a začlenění do společnosti nadále potřebují podporu a zázemí

 • chtějí přestoupit do programu z jiného doléčovacího zařízení

 • jsou motivováni k abstinenci

 • aktuálně abstinují od návykových látek a hráčských aktivit

 

CÍLE

Poskytovat pomoc a podporu abstinujícím klientům v bezpečném prostředí, která napomůže k jejich stabilitě, k udržení a rozvoji pozitivních změn, ke kterým se rozhodli a k jejich zapojení do společnosti.

Dílčí cíle:

 • podpora v rozhodnutí k trvalé abstinenci

 • podpora samostatnosti a zvýšení sebedůvěry

 • zvládání nároků běžného života

 • zapojení do pracovního procesu

 • vytvoření sociální sítě

 • bezpečné a aktivní trávení volného času

 • podpora v získání samostatného bydlení

 

ZÁSADY SLUŽBY

 • Svobodná vůle – respektování volby klienta při hledání cest k řešení jeho nepříznivé situace.

 • Bezpečné prostředí – zázemí bez návykových látek.

 • Mlčenlivost – zachovávání mlčenlivosti dle platných zákonů a pravidel skupiny.

 • Respekt – přijímání člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, ekonomickou situaci, náboženství a politické přesvědčení.

 • Rovnost – všichni klienti mají stejná práva a povinnosti

 • Individuální přístup – vnímání a přijímaní člověka jako jedinečné lidské bytosti s individuálními potřebami.

 • Křesťanské hodnoty – laskavý a vstřícný přístup k člověku.

 

Kapacita služby: 12 míst

 

Jsem zájemce/zájemkyně o službu (odkaz na další informace)

 

KONTAKTY

Armáda spásy v České republice, z. s.

Vyhlídka – služba následné péče

Obránců míru 619/3, 736 01 Havířov

www: armadaspasy.cz

 

Ředitel Armády spásy v Havířově: Mgr. Tomáš Kolondra

Tel: 737 215 426

Email: tomas_kolondra@armadaspasy.cz

 

Vedoucí služby: Lucie Pálková

Tel: 773 770 290

Email: lucie_palkova@armadaspasy.cz

 

Sociální pracovník – terapeut: Jan Hamal, DiS.

Tel: 773 770 272

Email: jan_hamal@armadaspasy.cz

 

Sociální pracovník – terapeut: Bc. Pavlína Schubertová

Tel: 773 770 271

Email: pavlina.schubertova@armadaspasy.cz

 

Zodpovědnou osobou za praxi je terapeut Jan Hamal

 

Číslo účtu:  231 259 298/0300

 

Ke stažení: Leták

LOGO MPSVnadace_okdHavířov logo

Logo MPSV

Zpět na pobočku Havířov