EU projekty

Projekt: Centrum služeb Jirkov
Reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010461
Realizace: 2019 – 2020
Předpokládané celkové výdaje: 9 139 673,13 Kč
Dotace EU: 6 842 986,20 Kč
Státní rozpočet: 402 528,60 Kč
Předmětem projektu je rekonstrukce a úprava objektu a pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s vazbou na poskytované služby (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) za účelem vytvoření zázemí pro tyto služby a rozšíření služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a ve městě Jirkově s cílem zvýšit kvalitu a dostupnost těchto služeb, které povedou k sociální inkluzi.
Jedná se o stavební úpravy objektu občanského vybavení č. p. 1146, na p. p. č. 2416, k. ú. Jirkov, výměra 789 m2. Objekt se nachází v Ervěnické ulici v Jirkově, který byl dříve využíván jako kulturní dům. Po realizaci projektu bude představovat nové Centrum služeb Jirkov.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Nových Ervěnicích bude poskytovat ambulantní a terénní služby dětem ve věku od 6 do 15 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem zařízení bude zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Nových Ervěnicích budou poskytovat své služby rodinám s dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje.
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zpět na CSS Jirkov