Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum

Provozní doba služby

Každý všední den od 9:00 do 15:00.

Poslání

Posláním Nízkoprahového denního centra (dále jen NDC) Armády spásy v Karlových Varech je snižování zdravotních a sociálních rizik u osob bez přístřeší, snaha zastavit jejich sociální vyloučení. Poskytovaná pomoc a podpora směřuje k sociálnímu začlenění a zmírnění důsledků sociálního vyloučení, je poskytována zejména formou sociálního poradenství, zajištěním podmínek pro přípravu stravy, případně jednoduchou stravu, základní hygienu.

Momentální kapacita /maximální možná kapacita ambulantní formy v jeden okamžik/ NDC je 22 uživatelů.

Cílová skupina

Muži a ženy bez přístřeší ve věku od 18ti let bez ohledu na národnost, vyznání, rasu, sexuální orientaci.

Služby jsou určeny pro osoby:

 • které netuší, jak řešit svou současnou životní situaci,
 • hledající útočiště před různými formami nepřízně,
 • které chtějí změnu ve své současné životní situaci i pro ty, kteří o ní neuvažují,
 • které se ocitají v ohrožení zdraví vlivem života na ulici,
 • bez pracovního uplatnění.

Služby nejsou poskytovány v případě, že::

 • uživatel nesplňuje zákonné podmínky (osobám, kterým byla naším zařízením vypovězena smlouva o poskytnutí sociální služby v období kratším než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Osoba je o přesné době nepřijetí informována, délka neposkytnutí sociální je individuální),
 • NDC neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (např. osoba nespadá do cílové skupiny),
 • je naplněna kapacita.

Cíle

 • Omezovat škody vzniklé v důsledku rizikového způsobu života na ulici (alkohol, drogy, gamblerství, infekční nemoci),
 • poskytnout uživatelům pocit bezpečí, základní životní podmínky a zprostředkovat kontakty na návazné služby, např.
  • napomáhat v uplatnění na trhu práce (hledání nabídek práce- inzeráty s nabídnou prací jsou pravidelně vyvěšovány v prostorách CSS AS, osobně přes ÚP, případně pomoc při sepsání životopisu),
  • napomáhat s hledáním ubytování (vyhledávání inzerátů na internetu, vyhledávání ubytoven)
  • podpora při kontaktování rodiny, blízkých osob,
  • pomoc při řešení zdravotního nebo psychického stavu (s uživatelem se řeší zdravotní a psychický stav hlavně při potížích),
  • pomoc při uplatňování svých práv (základní právní poradenství, pomoc při zajištění nárokových dávek, případně důchodů, pomoc s vyřízením dokladů, popřípadě odkáží na odbornou pomoc),
  • pomoc v samostatnosti – (např. při hospodaření možnost uložení si financí do trezoru, postupné vybírání financí z trezoru).

Ke stažení


logoKK

zivy_kraj_logologo_nadace_mesta

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Statutárního Města Karlovy Vary,  Města Chodov a Města Ostrov. Děkujeme.

Zpět na CSS K. Vary