NZDM Klub na Vřesové

NZDM Klub na Vřesové

Adresa

Klub na Vřesové č.p. 3 (v budově městského úřadu)
357 35 Vřesová

Otevírací doba

PONDĚLÍ-PÁTEK OD 13 DO 17 HODIN

Poslání

Naším posláním je pomáhat dětem porozumět sami sobě a obtížným situacím, ve kterých se často nacházejí. Podporovat jejich samostatnost, růst v odpovědnosti, budování zdravých vztahů a zlepšování komunikace se svým okolím.

Poskytujeme služby dětem ve věku 6-15let, které nemají zdravotní omezení pro samostatný pohyb v našich prostorech a potřebují podporu v nepříznivé sociální situaci. Jako je například:

  • časté stěhování a s tím spojená změna školy, ztráta kamarádů a adaptace na nové prostředí
  • neúplná rodina (rozvod rodičů, rodič ve vězení, úmrtí v rodině..)
  • nevyřešená bytová situace, případně rodina ve finanční krizi
  • dítě vyloučené z kolektivu, ohrožené šikanou nebo naopak negativním vlivem party
  • špatný prospěch ve škole, záškoláctví
  • dítě s výchovnými problémy nebo ohrožené odebráním z rodiny
  • problémy s vrstevníky
  • závislosti v rodině apod. Cíle a principy služby jsou konkrétněji popsány v dokumentu – Popis realizace poskytování sociální služby

Provoz zajišťují odborně vzdělaní zaměstnanci. Pod vedením sociální pracovnice dále vypomáhají praktikanti se zaměřením na pedagogiku nebo sociální práci a akreditovaní dobrovolníci.

Pravidelnými činnostmi v klubu je cílený program jako je příprava do školy, individuální rozhovory, preventivní témata, besedy, soutěže a volnočasový program – skupinová tvořivá činnost a různé možnosti jak využít svůj volný čas (knihy, společenské hry, puzzle, skládačky, omalovánky, sportovní potřeby, PC atd.).

Děti nemusí platit žádné vstupné, kromě předem dohodnutých jednorázových akcí (výlety, exkurze a pod.). Během otevírací doby smí do klubu děti přijít kdykoliv a také kdykoliv odejít, do ničeho nejsou nuceny.

Kontakty

Vedoucí přímé práce
Kateřina Čopová, B.A – 773 770 363, katerina.copova@armadaspasy.cz

Sociální pracovník
Pavel Václavík 773 770 226

Pracovnice v sociálních službách
Petra Pospíšilová 773 770 228

Ke stažení

Zpět na CSS Karlovy Vary