Komunitní centrum – Karlovy Vary

Komunitní centrum - Karlovy Vary

V komunitním centru lze najít důstojný prostor pro různé aktivity a pro různé skupiny osob, či jednotlivce.

 • Kondiční cvičení pro ženy
 • Anglická konverzace
 • Dílnička
 • Tématické přednášky

 

Komunitní centrum zaštiťuje Nízkoprahové denní centrum pro děti a mládež – Klub Drahuška.

Spolupracujeme také s Městskou policií na provozu projektu MOBIDIK.

 

Nabízíme možnost pro

 • dobrovolníky
 • praxi studentů středních a vysokých škol
 • odpracování trestu v rámci Obecně prospěšných prací

 

Fakultativní činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

 • Promítání
 • Dílny
 • Slavnosti
 • Soutěže

Pravidelný program KC 2016

 

Účastníme se:

Komunitní plánování sociálních služeb
Národní týden manželství
národní kampaň Česko proti chudobě
Týden pro nízkoprahy
Program Mládež v akci (Evropská dobrovolná služba) České národní agentury Mládež
Alianční týden modliteb
Světový den modliteb

 

Kontakty

Adresa:
Armáda spásy
Sbor a komunitní centrum
Jugoslávská 16
360 01   Karlovy Vary

Koordinátorka komunitního centra
Kateřina Čopová, B.A
tel. 773 770 363
e-mail: kc_karlovyvary@czh.salvationarmy.orgKaterina_copova@armadaspasy.cz

Pracovnice v sociálních službách klubu Drahuška
Hana Sochorová
tel. 773 770 226

Kaplan
Daniel Biško
tel.  773 795 004
e-mail: daniel_bisko@czh.salvationarmy.org

Zpět na pobočku Karlovy Vary