NZDM Klub Albeřice

NZDM Klub Albeřice

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6-15 let.

Adresa

NZDM klub v Albeřicích
Albeřice u Hradiště č.p. 23
364 56 Verušičky

Kontakty

Vedoucí přímé práce
Kateřina Čopová, B.A – 773 770 363, katerina.copova@armadaspasy.cz

Sociální pracovník
Bc. Pavel Václavík – 773 770 226

Sociální pracovnice
Markéta Valterová, Dis, – 773 770 228

Duchovní služba:
důstojnice Armády spásy poručice Olga Gebauerová 773 795 028

Otvírací doba klub

úterý a čtvrtek 14-18 hodin

Poslání

Naším posláním je pomáhat dětem porozumět sami sobě a obtížným situacím, ve kterých se často nacházejí. Podporovat jejich samostatnost, růst v odpovědnosti, budování zdravých vztahů a zlepšování komunikace se svým okolím.

Poskytujeme služby dětem ve věku 6-15let, které nemají zdravotní omezení pro samostatný pohyb v našich prostorech a potřebují podporu v nepříznivé sociální situaci. Jako je například:

  • časté stěhování a s tím spojená změna školy, ztráta kamarádů a adaptace na nové prostředí

  • neúplná rodina (rozvod rodičů, rodič ve vězení, úmrtí v rodině..)

  • nevyřešená bytová situace, případně rodina ve finanční krizi

  • dítě vyloučené z kolektivu, ohrožené šikanou nebo naopak negativním vlivem party

  • špatný prospěch ve škole, záškoláctví

  • dítě s výchovnými problémy nebo ohrožené odebráním z rodiny

  • problémy s vrstevníky

  • závislosti v rodině apod.

Cíle a principy služby jsou konkrétněji popsány v dokumentu – Popis realizace poskytování sociální služby.

Provoz zajišťují odborně vzdělaní zaměstnanci. Pod vedením sociální pracovnice dále vypomáhají praktikanti se zaměřením na pedagogiku nebo sociální práci a akreditovaní dobrovolníci.

Pravidelnými činnostmi v klubu je cílený program jako je příprava do školy, individuální rozhovory, preventivní témata, besedy, soutěže a volnočasový program – skupinová tvořivá činnost a různé možnosti jak využít svůj volný čas (knihy, společenské hry, puzzle, skládačky, ping-pong, půjčovna sportovních potřeb, PC atd.).

Děti nemusí platit žádné vstupné, kromě předem dohodnutých jednorázových akcí (výlety, exkurze a pod.). Během otevírací doby smí do klubu děti přijít kdykoliv a také kdykoliv odejít, do ničeho nejsou nuceny.

Ke stažení


karlovarsky      zivy_kraj_logo  logo_nadace_mesta

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Statutárního Města Karlovy Vary,  Města Chodov a Města Ostrov. Děkujeme.

Zpět na CSS Karlovy Vary