Farma Strahovice

Farma Strahovice

O projektu

Armáda spásy v Opavě provozuje Farmu ve Strahovicích (dále FS).  Hlavním přínosem farmy je práce s lidmi, kteří díky vysoké nezaměstnanosti přišli o zaměstnání, a v kombinaci s dalšími sociálně společenskými problémy (ztráta zaměstnání, rozpad rodiny, zadluženost) je dovedlo téměř na okraj společnosti.

Farma má za cíl poskytnout výše uvedeným osobám pracovní příležitost na 12 měsíců. V současnosti provádíme tyto práce:  zajištění hospodářských zvířat (prasata, ovce, kozy a drobnou drůbež), pěstitelská činnost,  úklid veřejných prostor, likvidace náletových dřevin, čištění lesa, sběr jablek.

Farma zaměstnává pracovníky v rámci projektu Veřejně prospěšných prací a aktivizačního programu azylového domu pro muže v Opavě.

Cílovou skupinou jsou lidé starší 18-ti let, kteří jsou dlouhodobě bez zaměstnání, a mají zájem se připravit na placené zaměstnání na běžném pracovním trhu nebo si práci zpočátku jen vyzkoušet a potřebují k tomu individuální a dlouhodobou podporu. Vzhledem k narůstající nezaměstnanosti a zadluženosti v regionu, dochází souběžně s tím, také ke zvýšenému počtu osob ohrožených sociálním vyloučením. Nejčastější důvody, které způsobily jejich krizovou situaci, jsou ztráta zaměstnání, bydlení, zadluženost a rozpad rodiny. Naše služba se snaží nabídnout takové aktivity, kde si uživatel může uvědomit svou hodnotu na základě splnění naplánovaných aktivit. Pracovník poskytuje uživateli podporu a zpětnou vazbu při zadávání, průběžné kontrole a také při ukončení všech naplánovaných úkolů.

Farma hledá farmáře – Aktualizace činnosti farmy

Zpět na pobočku Opava