Noclehárna pro ženy

Noclehárna pro ženy

Poslání

Posláním sociální služby noclehárna je poskytovat ambulantní službu ženám bez přístřeší, které mají potřebu přenocování, využití hygienického zázemí a zajištění jednoduché stravy. Služba dále nabízí individuální podporu a poskytování informací směřujících k řešení obtížné sociální situace, ve které se žena nachází. Poskytováním služby také dochází ke snížení zdravotních rizik, která s sebou pobyt na ulici přináší.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou noclehárny jsou ženy od 18 let věku, které se ocitly bez přístřeší, jsou fyzicky soběstačné (samostatně a bez pomoci další osoby zvládají každodenní činnosti – sebeobsluhu, oblékání, hygienu) a chtějí se aktivně podílet na řešení své nepříznivé situace.

SLUŽBA NENÍ ZÁJEMKYNI POSKYTNUTA POKUD:

 • nespadá do cílové skupiny,
 • žádá o jinou sociální službu,
 • je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek,
 • je slovně nebo fyzicky agresivní,
 • odmítá přijmout pravidla Domovního řádu,
 • má viditelné nakažlivé nebo infekční onemocnění, které neléčí (např. svrab),
 • má udělen zákaz využívání služeb vyplývající z porušení Domovního řádu,
 • kapacita noclehárny je naplněna.

 

Cíle

 • Zajistit ženám přenocování v důstojných podmínkách a vytvoření bezpečného zázemí.
 • Podpořit a informovat ženy o možnostech řešení jejich obtížné situace (např. zajištění finančního příjmu, vyřízení dokladů).
 • Podpořit ženy ve využití návazných služeb.

 

Zásady poskytovaných služeb

 • Respektování důstojnosti – respektování kulturních, sociálních, náboženských, názorových a dalších specifik uživatelky, respektování práv uživatelky a jejich obhajoba na veřejnosti.
 • Spravedlivý přístup k uživatelům – zaměstnanci se snaží o maximální míru spravedlnosti při jednání s uživatelkami (při své práci vycházejí z individuálních potřeb uživatelek, nikoho nepreferují před ostatními).
 • Individuální přístup – respektování potřeb a zohledňování individuálních schopností a dovedností uživatelky.
 • Partnerství – jednání s uživatelkou jako s rovnocenným partnerem. Neodsuzují její

chování, nekárají za její životní postoj, netlačí ji do rozhodnutí atd.

 • Respektování vlastní volby uživatelky – zaměstnanci respektují vlastní svobodné rozhodnutí uživatelky. Zaměstnanci nevnucují uživatelce své názory na řešení její situace.
 • Zaměstnanci jednají ve shodě s Etickým kodexem Armády spásy – Etický kodex je základním dokumentem principu morálky a chování zaměstnance.
 • Profesionalita – všichni zaměstnanci se účastní školení, stáží, konferencí, seminářů a prohlubují si své znalosti. Svou kvalifikaci si zvyšují také formou samostudia a sdílením zkušeností se svými kolegy. Snaží se rozvíjet a přehodnocovat své postupy, hledat nové cesty. Sledují trendy v péči o lidi bez domova.
 • Pružnost – zaměstnanci reagují na specifika uživatelů. Dokáží reagovat na změněné potřeby uživatelů.

 

Poskytované služby

V rámci noclehárny mohou uživatelky služby využít tuto nabídku:

 • Přenocování.
 • Podmínky pro osobní hygienu a pro celkovou hygienu těla.
 • Jednoduchou stravu ve formě polévky a chleba.
 • Šatník.
 • Přípravu vlastního jídla.
 • Základní sociální poradenství.
 • Podporu při vyřizování běžných záležitostí.

 

Ke stažení

Zpět na Domov pro ženy a matky