Koleje – začleňování lidí z Ukrajiny v Praze

Koleje – začleňování lidí z Ukrajiny v Praze

Poslání:

Naším posláním je poskytovat podporu lidem, utíkající před válečným konfliktem na Ukrajině, aby pomocí vlastních sil se mohli začlenit do českého sociokulturního prostředí, podle svých přání a potřeb.

Місія:

Наша місія полягає в наданні підтримки людям, які тікають від воєнного конфлікту в Україні, щоб вони могли інтегруватися в чеське соціокультурне середовище відповідно до своїх бажань і потреб.


Cílová skupina:

Uprchlíci utíkající z Ukrajiny před válečným konfliktem

Цільова група:

Біженці, які тікають з України від воєнного конфлікту.


Cíl projektu:

Cílem je, aby uživatel/ka získal kompetence spojené se začleněním do českého sociokulturního prostředí jako je ovládnutí českého jazyka, vzdělání, orientace a uplatnění na trhu práce, získání a udržení samostatného bydlení, komunikace s úřady a podobně a měl možnost využít služby psychologa nebo krizové intervence dle vlastní potřeby a kapacity projektu.

Мета:

Метою  є набуття користувачем компетенцій, пов’язаних з інтеграцією в чеське соціокультурне середовище, таких як оволодіння чеською мовою, освіта, орієнтація та застосування навичок на рінку праці, отримання та утримання самостійного житла, спілкування з владою та подібне і він мав можливість скористатися послугами психолога чи кризового втручання відповідно до власних потреб і можливостей проекту.


Kontakty:

Bc. Sára Suchá
Tel: 775 880 194
Mail: sara.sucha@armadaspasy.cz
(čeština, angličtina)

Mgr. Yuliia Hájek
Tel: 773 770 325
Mail: yuliia.hajek@armadaspasy.cz
(čeština, ukrajinština)

Nataliia Larchenko
Mail: nataliia.larchenko@armadaspasy.cz
(čeština, ukrajinština)

Mgr. Oksana Dvořáková
Mail: oksana.dvorakova@armadaspasy.cz
(čeština, ukrajinština)

Mgr. Elena Elmanová
Mail: elena.elmanova@armadaspasy.cz
(čeština, ukrajinština)

Mgr. Olena Novitska
Mail: olena.novitska@armadaspasy.cz
(čeština, ukrajinština)

Mgr. Mariia Kyrkach
Mail: mariia.kyrkach@armadaspasy.cz
(čeština, ukrajinština)

Контакти:

Bc. Сара Суха
Тел.: 773 770 325
Ел. Пошта: sara.sucha@armadaspasy.cz
(чеська, англійська)

Mgr. Юлія Гаєк
Тел.: 773 770 325
Ел. Пошта: yuliia.hajek@armadaspasy.cz
(чеська, українська)

Наталія Ларченко
Ел. Пошта: nataliia.larchenko@armadaspasy.cz
(чеська, українська)

Mgr. Oксана дворжакова
Ел. Пошта: oksana.dvorakova@armadaspasy.cz
(чеська, українська)

Mgr. Елена Елманова
Ел. Пошта: elena.elmanova@armadaspasy.cz
(чеська, українська)

Mgr. Олена Новицька
Ел. Пошта: olena.novitska@armadaspasy.cz
(чеська, українська)

Mgr. Марія Киркач
Ел. Пошта: mariia.kyrkach@armadaspasy.cz
(чеська, українська)


Za podpory:


Zpět na CSS Karla Larssona