Terénní program – prevence bezdomovectví

Terénní program - prevence bezdomovectví

Poslání:

Poslání týmu prevence bezdomovectví je pomáhat mužům a ženám starším 18ti let, kteří:

  • žijí nebo žili v podnájmu od Armády spásy, anebo v nájmu od městské části, či magistrátu hl. m. Prahy (například v bytě pro osoby v sociální tísni).
  • nebo mají podanou žádost o byt z důvodu sociální tísně od magistrátu hl. m. Prahy a byli doporučení městskými částmi do doplňkové sítě, kterou zřizuje magistrát hl. m. Prahy,

Spolupracujeme s lidmi, kteří žijí v sociálních bytech od města Prahy (či od městské části), v bytech Armády spásy (organizace je nájemce), nebo žádají o byt z důvodu sociální tísně.
Uživatelům nabízíme podporu v podobě sociálního poradenství, motivačního rozhovoru, doprovodu, podpory péče o zdraví (drobné ošetření), či drobné materiální pomoci, díky které mohou vlastními silami uplatňovat své oprávněné zájmy, naplňovat potřeby a přání a předcházet problémům, a žít tak spokojenější a důstojnější život.
Naše pomoc je poskytovaná v Praze na ulici, v domácnostech uživatelů naší služby, či jinde dle domluvy.

Cílová skupina:

Terénní program poskytuje službu mužům a ženám starších 18ti let, kteří žijí, nebo žili v podnájmu Armády spásy, anebo v nájmu od městské části (snížené nájemné z důvodu sociální tísně), či na magistrátu hl. m. Prahy (například v bytě pro osoby v sociální tísni) a mají problémy s udržením bydlení, nebo potřebují získat dovednosti k samostatnému bydlení. Zároveň potřebují a mají zájem využívat podporu sociální služby, protože se jim nedaří svojí situaci vyřešit vlastními silami.

Cíle sociální služby:

Cílem týmu prevence bezdomovectví je, aby uživatelé sociální služby:

  • získali informace a podporu při řešení jejich nepříznivé životní situace, které jim pomohou k odchodu z života na ulici (například zajištění bydlení, zprostředkování pobytové sociální služby),
  • udrželi si dosavadní bydlení (podnájem od Armády spásy, nájem od městské části či od magistrátu hl. m. Prahy).

Terénní program – tým Prevence bezdomovectví je realizováno za podpory městské části Prahy 3, Praha 5, Praha 7 a magistrátu hl. m. Prahy.


Kontakty:

Kontaktní informace o službě:
Tel: 775 880 102
Email: bydlime.praha@armadaspasy.cz
Messenger: Bydlime Praha AS

Vedoucí přímé práce:
Josefína Schneiderová, DiS.,
Tel: 773 770 372
Email: josefina.schneiderova@armadaspasy.cz

Terénní pracovníci:
Drahomíra Bauerová
Šárka Bauerová
Mária Dunová
Kateřina Hlavinková
Martina Hrdličková
Karel A. Novák
Pavla Svobodová
Veronika Špirková
Miroslava Němcová
Marek Zehnálek

Ke stažení:


Terénní program: Prevence bezdomovectví a zabydlování osob v bytové nouzi podporují:

         

Zpět na CSS Karla Larssona