Terénní program – prevence bezdomovectví

Terénní program - prevence bezdomovectví

Poslání:

Poslání terénního programu je pomáhat mužům a ženám starším 18ti let, kteří jsou:

  • bez přístřeší v Praze (žijí přímo na ulici),
  • žijí nebo žili v podnájmu od Armády spásy, anebo v nájmu od městské části, či magistrátu hl. m. Prahy (například v bytě pro osoby v sociální tísni).
  • nebo mají podanou žádost o byt z důvodu sociální tísně od magistrátu hl. m. Prahy a byli doporučení městskými částmi do doplňkové sítě, kterou zřizuje magistrát hl. m. Prahy,
  • žijí v nouzovém ubytování zřízeném magistrátem Hl. města Prahy (hostel Melounova).

Naší prací je vyhledávat a kontaktovat osoby žijící na ulici, či spolupracovat s osobami, které žijí v sociálních bytech od města Prahy (či od městské části), nebo v bytech Armády spásy (organizace je nájemce).
Klientům nabízíme podporu z naší strany v podobě sociálního poradenství, motivačního rozhovoru, doprovodu, podpory péče o zdraví (drobné ošetření), či drobné materiální pomoci, díky které může klient vlastními silami uplatňovat své oprávněné zájmy, naplňovat potřeby a přání a předcházet problémům, a žít tak spokojenější a důstojnější život.
Naše pomoc je poskytovaná v Praze na ulici, v bytě, či jinde dle domluvy klienta a sociálního pracovníka.

Cílová skupina:

Terénní program poskytuje službu mužům a ženám starších 18ti let, kteří žijí, nebo žili v podnájmu Armády spásy, anebo v nájmu od městské části (snížené nájemné z důvodu sociální tísně), či na magistrátu hl. m. Prahy (například v bytě pro osoby v sociální tísni) a mají problémy s udržením bydlení, nebo potřebují získat dovednosti k samostatnému bydlení. Zároveň potřebují a mají zájem využívat podporu sociální služby, protože se jim nedaří svojí situaci vyřešit vlastními silami.

Cíle sociální služby:

Cílem terénního programu je, aby uživatel sociální služby:

  • navázal a udržel spolupráci s pracovníky terénního programu,
  • získal informace a podporu při řešení jeho nepříznivé životní situace,
  • udržel si dosavadní bydlení (podnájem od Armády spásy, nájem od městské části či od magistrátu hl. m. Prahy)

Terénní program – tým Prevence bezdomovectví je realizováno za podpory městské části Prahy 3, Praha 5, Praha 7 a magistrátu hl. m. Prahy.

Kontakty:

Kontaktní informace o službě:
Tel: 775 880 102
Email: bydlime.praha@armadaspasy.cz
Messenger: Bydlime Praha AS

Vedoucí přímé práce:
Josefína Schneiderová, DiS.,
Tel: 773 770 372
Email: josefina.schneiderova@armadaspasy.cz

Terénní pracovníci:
Drahomíra Bauerová
Šárka Bauerová
Mária Dunová
Kateřina Hlavinková
Martina Hrdličková
Karel A. Novák
Klára Sosnová
Pavla Svobodová
Veronika Špirková 

Ke stažení:

Zpět na CSS Karla Larssona