Centrum sociálních služeb Lidická – Praha

Centrum sociálních služeb Lidická - Praha

Centrum sociálních služeb Lidická v Praze poskytuje sociální služby osobám v tíživé životní situaci a osobám bez přístřeší. Jednotlivé služby centra reagují na potřeby osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené s rizikem ztráty bydlení, či se ztrátou bydlení jako takové a bez možnosti jiného vhodného bydlení (osoby bez přístřeší; osoby dlouhodobě se zdržujících v azylových domech; osoby žijící na ubytovnách; osoby, které žijí v nevyhovující podmínkách). Dále také služby centra pomáhají lidem, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnáni, či jsou na trhu práce znevýhodněni. Těmto lidem poskytujeme nácviky dovedností spojené s hledáním zaměstnání. Pracujeme také s lidmi propuštěných z výkonu trestu, kteří potřebují podporu při návratu do společnosti.

 

V CSS Lidická najdete:

 

Adresa:

Armáda spásy v ČR, z.s.
Centrum sociálních služeb Lidická
Lidická 18a
150 00  Praha 5

Číslo účtu: 273347210/0300

 

Jak se k nám dostanete:

mapa k CSS Lidická

  • Ze zastávky Anděl (metro „B“) pojedete tramvají číslo 4, 5, 7, 16, 21 na zastávku Zborovská
  • Ze zastávky Palackého náměstí (metro „B“) pojedete tramvají číslo 4, 7, 16, 21 na zastávku Zborovská
  • Ze zastávky Karlovo náměstí (metro „B“) pojedete tramvají číslo 16 na zastávku Zborovská
  • Ze zastávky Václavské náměstí (metro „A/B“ – Můstek) pojedete tramvají číslo 5 na zastávku Zborovská

 

Kontakt:

 

Mgr. Lenka Sadilová, ředitelka

Tel.: 220 184 005, 737 215 418

E-mail: lenka_sadilova@czh.salvationarmy.org

 

Jan Desenský, DiS, vedoucí sociálních služeb

Tel: 777 497 200

E-mail: jan_desensky@armadaspasy.cz

 

Hana Hejduková, účetní

Tel: 773 770 225,

E-mail: hana_hejdukova@armadaspasy.cz

 

Sociální rehabilitace:

Bc. Petra Čížková, DiS., sociální pracovnice

Tel: 773 770 398

E-mail: petra.cizkova@armadaspasy.cz

 

Terénní program – prevence bezdomovectví:

František Ryčl, DiS, sociální pracovník, koordinátor prevence bezdomovectví

Tel: 773 770 331

E-mail: frantisek.rycl@armadaspasy.cz

 

Terénní program – streetwork:

Filip Peregrin, koordinátor terénního programu

Tel: 734 587 175

E-mail: filip_peregrin@armadaspasy.cz

 

 

 

Další kontakty najdete u jednotlivých služeb

 

Centrum sociálních služeb Lidická děkuje za finanční podporu sociální služby Terénní program, a to magistrátu hl. města Prahy, městským částem Praha 7, Praha 8, Praha 9 a Praha 11. Sociální službu Sociální rehabilitace podpořil magistrát hl. města Prahy a městská část Praha 5.
Děkujeme.

 

Praha MC 5 MC 4
                                             logo_MC_8_2.                               Praha 9 Praha_7MC 11

Zpět na pobočku Praha