Terénní program – streetwork

Terénní program - streetwork

Poslání

Poslání terénního programu (tým Streetwork) je pomáhat mužům a ženám starším 18ti let, kteří jsou bez přístřeší v Praze (žijí přímo na ulici). Naší prací je navázat vztah mezi klientem a pracovníkem, který je založený na důvěře. Díky nabídnuté pomoci z naší strany v podobě sociálního poradenství, doprovodu, podpory péči o zdraví (lehké zdravotní ošetření), či drobné materiální pomoci, může klient vlastními silami uplatňovat své oprávněné zájmy, naplňovat potřeby a předcházet problémům, a žít tak spokojený a důstojný život. Naše pomoc je poskytovaná v Praze na ulici, či jinde dle domluvy klienta a sociálního pracovníka.

Terénní práce probíhá v čase od 8:00 do 16:30 každý všední den.

 

Na území hl. m. Prahy provozuje terénní program – Streetwork dvě formy poskytování:
1. PĚŠÍ FORMA:

Street fotka č. 1
K činnostem pěší terénní sociální práce patří následující:

 • aktivní oslovování osob bez přístřeší;
 • sociální práce s osobami bez přístřeší;
 • motivace osob k řešení své situace;
 • lehké ošetření osob;
 • poskytnutí materiální pomoci (ošacení, potraviny);
 • zprostředkování kontaktu s institucemi či příbuznými;
 • pomoc s úředními či formálními dokumenty;
 • doprovod;
 • informování a sociálně integrační činnosti;
 • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik.

 

2. MOBILNÍ TERÉNNÍ SLUŽBA:

Mobilka - fotka č. 2
Mobilní terénní služba je poskytována ve dvou formách:

A) STÁLÉ STÁNÍ:

 • sociální poradenství;
 • lehké zdravotní ošetření;
 • materiální pomoc;
 • výdej polévky a potravin.

Rozpis mobilní terénní služby:

ÚTERÝ – od 12:00 do 14:00 Praha 8 (pod Libeňským mostem poblíž golfového hřiště)
STŘEDA – od 11:00 do 14:00 Praha 11 (konečná zastávka Jižní město poblíž benzínové stanice Shell)

 

B) KRIZOVÝ PŘEVOZ OSOB BEZ DOMOVA:
Tato forma terénního programu se týká pouze osob bez domova, které se aktuálně ocitají v krizové situaci, viz níže:

 • osoba je nemobilní a nemůže se bez pomoci druhé osoby dostat do nemocnice, či do sociální služby; a její zdravotní stav není natolik vážný, aby musela být přivolána záchranná služba;
 • osoba má sníženou pohyblivost (zpravidla straší osoba) a její hygienický stav není vhodný k přepravě městskou hromadnou dopravou.

 

Kontakty:

Jan Desenský, DiS, vedoucí sociálních služeb

Tel: 777 497 200

E-mail: jan_desensky@armadaspasy.cz

 

Filip Peregrin, koordinátor terénního programu

Tel: 734 587 175

E-mail: filip_peregrin@armadaspasy.cz

 

Mgr. Zuzana Kubátová, terénní sociální pracovnice

Tel: 773 770 274

E-mail: zuzana.kubatova@armadaspasy.cz

 

Arnošt Drozd, terénní pracovník

Tel: 773 770 437

E-mail: arnost_drozd@armadaspasy.cz

 

Filip Jiřík, DiS. – terénní sociální pracovník
Tel: 773 770 325

 

Iva Charbuláková – terénní pracovnice
Tel: 773 770 323

 

Lenka Kašíkova, DiS. – terénní sociální pracovnice
Tel: 773 770 487

 

Bc. Hana Koutková – terénní sociální pracovnice
Tel: 773 770 457

Ke stažení:

 

Zpět na CSS Lidická