Terénní program – streetwork

Terénní program - streetwork

Poslání:

Poslání terénního programu je pomáhat mužům a ženám starším 18ti let, kteří jsou:

 • bez přístřeší v Praze (žijí přímo na ulici),
 • žijí nebo žili v podnájmu od Armády spásy, anebo v nájmu od městské části, či magistrátu hl. m. Prahy (například v bytě pro osoby v sociální tísni).
 • nebo mají podanou žádost o byt z důvodu sociální tísně od magistrátu hl. m. Prahy a byli doporučení městskými částmi do doplňkové sítě, kterou zřizuje magistrát hl. m. Prahy.

Naší prací je vyhledávat a kontaktovat osoby žijící na ulici, či spolupracovat s osobami, které žijí v sociálních bytech od města Prahy (či od městské části), nebo v bytech Armády spásy (organizace je nájemce).
Klientům nabízíme podporu z naší strany v podobě sociálního poradenství, motivačního rozhovoru, doprovodu, podpory péče o zdraví (drobné ošetření), či drobné materiální pomoci, díky které může klient vlastními silami uplatňovat své oprávněné zájmy, naplňovat potřeby a přání a předcházet problémům, a žít tak spokojenější a důstojnější život.
Naše pomoc je poskytovaná v Praze na ulici, v bytě, či jinde dle domluvy klienta a sociálního pracovníka.

Terénní práce probíhá v čase od 8:00 do 16:30 každý všední den.

Na území hl. m. Prahy provozuje terénní program – Streetwork dvě formy poskytování:

1. PĚŠÍ FORMA:

Street fotka č. 1
K činnostem pěší terénní sociální práce patří následující:

 • aktivní oslovování osob bez přístřeší;
 • sociální práce s osobami bez přístřeší;
 • motivace osob k řešení své situace;
 • lehké ošetření osob;
 • poskytnutí materiální pomoci (ošacení, potraviny);
 • zprostředkování kontaktu s institucemi či příbuznými;
 • pomoc s úředními či formálními dokumenty;
 • doprovod;
 • informování a sociálně integrační činnosti;
 • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik.

2. MOBILNÍ TERÉNNÍ SLUŽBA:

Mobilka - fotka č. 2
Mobilní terénní služba je poskytována ve dvou formách:

A) STÁLÉ STÁNÍ:

 • sociální poradenství;
 • lehké zdravotní ošetření;
 • materiální pomoc;
 • výdej polévky a potravin.

Rozpis mobilní terénní služby:

ÚTERÝ – od 10:00 do 11:00 Praha 9 (ul. Na Jetelce u Skateboardového parku Vysoplaza)
ÚTERÝ – od 12:00 do 14:00 Praha 8 (pod Libeňským mostem poblíž golfového hřiště)
STŘEDA – od 11:00 do 14:00 Praha 11 (konečná zastávka Jižní město poblíž benzínové stanice Shell)

B) KRIZOVÝ PŘEVOZ OSOB BEZ DOMOVA:
Tato forma terénního programu se týká pouze osob bez domova, které se aktuálně ocitají v krizové situaci, viz níže:

 • osoba je nemobilní a nemůže se bez pomoci druhé osoby dostat do nemocnice, či do sociální služby; a její zdravotní stav není natolik vážný, aby musela být přivolána záchranná služba;
 • osoba má sníženou pohyblivost (zpravidla straší osoba) a její hygienický stav není vhodný k přepravě městskou hromadnou dopravou.

Kontakty:

Jan Desenský, DiS, ředitel
Tel: 777 497 200
E-mail: jan_desensky@armadaspasy.cz

Filip Peregrin,vedoucí přímé práce
Tel: 734 587 175
E-mail: filip_peregrin@armadaspasy.cz

Mgr. Zuzana Kubátová, terénní sociální pracovnice
Tel: 773 770 274
E-mail: zuzana.kubatova@armadaspasy.cz

Arnošt Drozd, terénní pracovník
Tel: 773 770 437
E-mail: arnost_drozd@armadaspasy.cz

Filip Jiřík, DiS. – terénní sociální pracovník
Tel: 773 770 325
Iva Bošinová – terénní pracovnice
Tel: 773 770 323
Bc. Hana Koutková – terénní sociální pracovnice
Tel: 773 770 457
Mobilní výdej stravy:
Radim Götlich a Miloslav Stuchlík
Tel: 775 880 060
Email: mobilnivydejstravy@armadaspasy.cz

Ke stažení:

Zpět na CSS Lidická