Komunitní centrum Praha 5

Komunitní centrum Praha 5

Komunitní centrum je součástí sboru Armády spásy v Praze.

Centrum můžete navštívit v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00.

Kontakt:

Komunitní centrum Armády spásy
Lidická 18a,
Praha 5, 150 00

e-mail: kc_lidicka@czh.salvationarmy.org

Tel: 773770224

Zaměstnanci: Mária Blechová

 

Volnočasové aktivity pro seniory

Poskytujeme volnočasové aktivity pro seniory a jednoduchou pomoc
v prostorách Sboru a komunitního centra Armády spásy, Lidická 18a, Praha 5, 150 00
Komu jsou volnočasové aktivity  a pomoc určeny:

 • Seniorům a lidem pobírající invalidní důchod, jejichž věková hranice dosahuje min. 60 let.
 • Osamělým seniorům
 • Při ztrátě partnera nebo blízké osoby.
 • Seniorům při změnách zdravotního i psychického stavu v důsledku nemoci, stárnutí.
 • Rodinným příslušníkům v poskytování pomoci seniorovi.
 • Přednostně seniorům s trvalým pobytem na Praze 5.

 

Cíle naší pomoci

 • Pomoci zorientovat se v těžké situaci
 • Pomoci při hledání vhodné sociální i zdravotní služby (kontakt na poradny, organizace poskytující pomoc a péči o seniory)
 • Podpora v jednání s úřady (nasměrování na místa, kde si můžete zažádat o sociální dávky, příspěvek aj.)
 • Předejít zneužitím práv seniora.
 • Předcházet zadlužení, ztrátě bydlení.
 • Spolupracovat s pečovatelskou službou, opatrovníkem, sociálními i zdravotními pracovníky z jiných organizací.
 • Podpořit samostatný život seniora a udržet ho co nejdéle aktivním v jeho přirozeném prostředí domova.
 • Udržet a rozvíjet dovednosti, schopnosti seniora prostřednictvím aktivizačních programů v komunitním centru.

 

Prostředky pomoci

Volnočasové programy pro seniory:

 • Kurz počítačové gramotnosti
 • Ruční práce
 • Seniorská skupina
 • Biblická hodina
 • Nácvik studené kuchyně (receptář)
 • Zpívání (od září 2012)

Jednorázové aktivity pro seniory:

 • Výlety
 • Návštěvy jiných organizací – např. domovů pro seniory
 • Přednášky – hosté
 • Zprostředkování kontaktů na akce pro seniory mimo komunitní centrum.

 

Zásady naší práce:

 • spolupráce
 • rovný přístup
 • individuální přístup
 • individuální podpora a pomoc
 • zaměření na potřeby člověka
 • respektování volby uživatele
 • skupinová práce v rámci programů

Další informace (odkaz na stránky projektu)
 

Děkujeme za podporu

mc-praha5

Zpět na pobočku Praha