Dobrovolnictví při katastrofách

Dobrovolnictví při katastrofách

Žijeme bohužel ve světě, kde jsou humanitární katastrofy na denním pořádku. Proto i česká Armáda spásy dává k dispozici své zdroje na odstraňování jejich následků. 

Je jedno zda jde o povodně v České republice, zemětřesení na Haiti nebo vlnu tsunami v Japonsku. Vždy v místě neštěstí spolupracujeme s krizovým štábem tak, aby pomoc byla maximálně efektivní. Někdy jde o dobrovolníky, jindy o materiální pomoc nebo pomoc finanční. Příklady mluví jasně.

Haiti, zemětřesení 2010 – důstojník české Armády spásy koordinoval uprchlický tábor pro 10 000 lidí po dobu 3 měsíců.

Troubky, povodně 2010 – tým naší přerovské pobočky organizoval humanitární sklad v obci po celou dobu pomoci.

Japonsko, tsunami 2011 – česká Armáda spásy zorganizovala veřejnou sbírku, která vynesla 1 892 804 Kč. Tato částka byla odeslána japonské Armádě spásy, která v oblasti města Sendai pomohla zprovoznit základní školu, dětem nakoupila bicykly a rodinám nádobí na vaření.

Pokud se chcete dozvědět více o humanitární pomoci, popř.  se zapojit, sledujte mezinárodní stránky Armády spásy.